Høyringar og kunngjeringar
(14.10.2019)

Fusa kommunestyre har møte torsdag 17. oktober klokka 18 på møterom "Fusafjellet" i 2. etasje i Fjorden arena i Eikelandsosen. Sjå sakspapir. Møtet er ope for alle interesserte. 

(25.09.2019)

Os eldreråd inviterer seniorar frå både Fusa og Os til markering av den internasjonale eldredagen

tysdag 1. oktober 2019 i Os eldresenter, kl. 12.00

Ekspedisjonen i Kommunetunet står ansvarleg for utlevering av billettar til dei frå Fusa som ønskjer å delta. Du betalar kr. 100,- ved oppmøte i Os Eldresenter kl. 12.00 den 1.oktober.

 
(25.09.2019)

Det vert politisk møterunde i veke 40. Ungdomsrådet og senior- og funksjonsrådet har møte måndag 30. september. Formannskapet har møte onsdag 2. oktober, og utval for plan og miljø (UPM) har møte torsdag 3. oktober. Møta er opne for alle intresserte. 

(06.09.2019)

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa kommune fredag 13. september klokka 10. Merk deg møtestaden: Formannskapssalen i Os rådhus. Første del av møtet vert saman med kontrollutvalet i Os kommune. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling med sakspapir (PDF, 2 MB).

(04.09.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 06.06.2019 å leggja reguleringsplan for Fv. 123 på Holdhus og kommunal veg til gamlekyrkja på Holdhus med parkering og anlegg ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Høyringsfristen er 16.10.2019

(04.09.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok i møte 06.06.2019 å leggja detaljreguleringsplanen for FV 121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim ut til ny høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-10. Planen vart godkjend i kommunestyret 13.12.2018, men på grunn av endringar etter klagehandsaming, vert planen no lagt ut på høyring for andre gong. Høyringsfrist: 16.10.2019.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30