Arealplan
(18.04.2013)

På neste møte i Utval for plan og miljø (UPM) 21.02.2013 skal politikarane vedta organisering og tidsskjema for arbeidet med å rullera arealdelen av kommuneplanen. Sist veke hadde kommunestyret opplæring i arealplanarbeid. Tidlegare ordførar i Øygarden Olav Martin Vik var rettleiar. Det er lagt opp til at UPM skal vera politisk styringsgruppe, og det ambisiøse målet er å ha arealplanen ferdig sommaren 2015.
 

(17.04.2013)

Alle kommunar skal ha ein kommuneplan som består av både ein samfunnsdel og ein arealdel. På denne sida finn du informasjon om arbeidet som er i gang med å rullera arealdelen. Målet er at ny arealdel skal vedtakast av kommunestyret sommaren 2015.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30