Fjorden arena påsken 2019
(24.04.2019)

Det var tillyst eit arrangement med Open hall i den nye idrettshallen i Eikelandsosen søndag 28. april. Arrangementet, som var planlagd i samarbeid med Os idrettspark, er utsett på ubestemt tid. Hugaas A/S som har totalentreprisen ligg stadig etter skjema i sluttføringa av arbeidet med dei tekniske faga.

Opning av påskeutstillinga til Raul Damiao Jesus i Glasgato
(12.04.2019)

Torsdag 11. april var det ei høgtidleg utstillingsopning i Kommunetunet i Eikelandsosen. I det som vert kalla Glasgato kan du no oppleva dei fargesterke arbeida til Raul Damiao Jesus.

Bål
(11.04.2019)

15. april til 15. september er det forbod mot å gjera opp eld i skog og mark utan løyve frå brannsjefen - med visse unntak. Yr melder no om skogbrannfare i vårt område, og det er ekstra grunn til å vera varsam, seier brannsjef i Fusa Gunnar Hatlelid. Mange er òg i gang med vårarbeid, og brannsjefen minner difor om reglane for bråtebrenning.

Vinnesfestivalen
(11.04.2019)

Fusa kommune har fordelt 150.000 kroner til festivalar og større arrangement i 2019. Vinnestivalen fekk største tildelinga med 90.000 kroner til den 11. festivalen i rekka, helga 21.-23. juni.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa