Lesevenn Søre Fusa oppvekstsenter
(25.04.2012)

Søre Fusa oppvekstsenter er med i prosjektet "Nynorsk frå skulestart" saman med åtte andre skular kringom i landet. Prosjektet fokuserer på at elevane skal møta det nynorske skriftspråket tidleg. Søre Fusa oppvekstsenter vart presentert i siste nummer av Pirion - kulturavis for barnehagar og skular. Der fekk også biletboka "Marie på Basar" med tekst av Olaug Marie Bjørndal og illustrasjonar av Anja Tveiterås frå Fusa rosande omtale.

Kulturvandring langs Koldalselva 19.4.12
(23.04.2012)

Torsdag 19. april inviterte Fusa i farten tilsette i Fusa kommune til kulturvandring langs Koldalselva i Eikelandsosen. Kjentmann Jan Koldal fortalde levande om aktiviteten som hadde vore langs elva og fossen i farne tider.

_DSC6877
(20.04.2012)

Som ein del av budsjettprosessen for 2012 gjorde kommunetyret vedtak om at det skal etablerast oppvekstsenter i Eikelandsosen. Jettegryto barnehage og Eikelandsosen skule vert ei eining frå 01.08.2012.

Ein er no i gong med med å førebu denne nye organiseringa. Stillinga som einingsleiar ved Eikelandsosen oppvekstsenter er lyst ut internt, og det har meldt seg ein søkjar

Ungar på Vinnes kai på 1940-talet
(16.04.2012)

Folketalet i Fusa minka med 40 personar i 2011 og var ved årsskiftet 3 811. Dette er ein nedgang på vel ein prosent. Dermed har Fusa talmessig den største folketalsnedgangen av alle kommunane i Hordaland, medan nedgangen prosentmessig var tredjestørst (etter Granvin og Fedje).

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa