Bibliotekar Margrethe Ø. Ask
(30.08.2012)

Fusa folkebibliotek som held hus i Kommunetunet i Eikelandsosen får fast laurdagsope kvar laurdag frå 1. september. Opningstida er kl 10.00-14.00.

Biblioteket har gjennom fleire år hatt laurdagsope ein laurdag i månaden. No vert tilbodet utvida for å gje eit betre tilbod til publikum.

Fusa ungdomsråd 2011
(30.08.2012)

Fusa ungdomsråd skal veljast på ny ved oppstart av nytt skuleår. Rådet skal ha 7 medlemer. 2 av desse kan veljast fritt mellom ungdom busett i Fusa som er 25 år eller yngre. Det skal også veljast personlege varamedlemer. Funksjonstida er 1 år. Alle interesserte kan koma med forslag til kandidatar innan fredag 14. september. Du kan gjerne foreslå deg sjølv!

Biskop Halvor Nordhaug
(29.08.2012)

Fusa sokn går inn i ei veke prega med bispevisitas og at Fusa kyrkje fyller femti år. Den 2. september, på dagen femti år etter at Fusa kyrkje vart vigsla, skal dette markerast med visitas- og jubileumsgudsteneste med påfølgjande kyrkjekaffi i Fusa samfunnshus. Veka vert dessutan prega av mange ulike arrangement og hendingar: jubileumskonsert, folkemøte, kyrkjelydsfest, samlingar i forskjellige kyrkjer, oppstart for ungdomsklubben og andre kulturelle og historiske overraskingar!

Fusa vidaregåande skule - fasade ved  maskinverkstad
(20.07.2012)

I sommar ligg Hordaland fylkeskommune sitt framlegg til skulebruksplan for dei vidaregåande skulane i fylket ute til høyring. Planen har fått namnet «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012–2025». Det vert gjort framlegg om til dels store endringar for fleire av dei vidaregåande skulane, også for Fusa vidaregåande skule. Fristen for å uttala seg om planframlegget er 1. oktober.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa