_DSC6877
(20.04.2012)

Som ein del av budsjettprosessen for 2012 gjorde kommunetyret vedtak om at det skal etablerast oppvekstsenter i Eikelandsosen. Jettegryto barnehage og Eikelandsosen skule vert ei eining frå 01.08.2012.

Ein er no i gong med med å førebu denne nye organiseringa. Stillinga som einingsleiar ved Eikelandsosen oppvekstsenter er lyst ut internt, og det har meldt seg ein søkjar

Ungar på Vinnes kai på 1940-talet
(16.04.2012)

Folketalet i Fusa minka med 40 personar i 2011 og var ved årsskiftet 3 811. Dette er ein nedgang på vel ein prosent. Dermed har Fusa talmessig den største folketalsnedgangen av alle kommunane i Hordaland, medan nedgangen prosentmessig var tredjestørst (etter Granvin og Fedje).

Nyutdanna helsefagarbeidarar FBBS 2012
(02.04.2012)

Fusa kommune har fått tre nye helsefagarbeidarar i vinter. To av dei gjekk opp til fagprøve som praksiskandidatar, medan ei har gått vanleg lærlingeløp. Alle tre er i arbeid på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Dette er svært dyktige medarbeidarar og gode kollegaer, skryter einingsleiar Gerd Syvertsen. Fusa kommune gratulerer!

Kollektiv-støtte1
(26.03.2012)

Fusa har fått kr 50 000 i tilskot frå Samferdsledepartementet til to tiltak som skal betra kollektivtilbodet til folk i Fusa. Statssekretær i Samferdsledepartementet Sigrid Brattabø Handegard, heimehøyrande i Jondal, kunngjorde vedtaket om løyvinga i møte med ordførar Hans Vindenes og leiar i ungdomsrådet Siv Eikeland.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa