Biskop Halvor Nordhaug
(29.08.2012)

Fusa sokn går inn i ei veke prega med bispevisitas og at Fusa kyrkje fyller femti år. Den 2. september, på dagen femti år etter at Fusa kyrkje vart vigsla, skal dette markerast med visitas- og jubileumsgudsteneste med påfølgjande kyrkjekaffi i Fusa samfunnshus. Veka vert dessutan prega av mange ulike arrangement og hendingar: jubileumskonsert, folkemøte, kyrkjelydsfest, samlingar i forskjellige kyrkjer, oppstart for ungdomsklubben og andre kulturelle og historiske overraskingar!

Fusa vidaregåande skule - fasade ved  maskinverkstad
(20.07.2012)

I sommar ligg Hordaland fylkeskommune sitt framlegg til skulebruksplan for dei vidaregåande skulane i fylket ute til høyring. Planen har fått namnet «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012–2025». Det vert gjort framlegg om til dels store endringar for fleire av dei vidaregåande skulane, også for Fusa vidaregåande skule. Fristen for å uttala seg om planframlegget er 1. oktober.

restaurert_maria_m._jesusbarnet-portrett.jpg
(18.07.2012)

Det er mykje å sjå og oppleva i sommar-Fusa. Fastbuande og tilreisande kan få med seg unik kyrkjekunst i Holdhus kyrkje, måleriutstillingar i Glasgato i Kommunetunet og på Engevik Gaard, sommarkonsertar på Eikhaugen Gjestegard og kystkulturdagar under Kystsogevekene.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa