Koldalselva i flaum
(30.11.2012)

Det vert folkemøte om arbeidet med vassforskrift i Kommunetunet tysdag 4. desember kl 18.00.

Barnehage Holmefjord IV
(20.11.2012)

Folketalet i Fusa har auka med fire i løpet av dei ni første månadane i 2012, viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Pr. 1.10.2012 hadde Fusa såleis 3815 innbyggjarar. Lurer du på korleis utviklinga har vore i nabokommunane?

Nilsingers beskåre
(20.11.2012)

Fusa sokneråd ønskjer vel møtt til misjonskonsert i Fusa kyrkje kl 17.00 søndag 25. november. Kafeen opnar kl 16.00. Nils Inge Øvreås har i lengre tid førebudd denne konserten. Han har fått med seg mange lokale aktørar, både born og vaksne.

Oppdrettsanlegg
(15.11.2012)

Hordaland fylkeskommune har tildelt Bjørnefjorden Næringsutvikling midlar til eit regionalt næringsfond for Fusa, Os og Samnanger. Målet er å få til regional utvikling. Søknadsfristen for 2012-tilskot er 21. november.  

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa