Pilotprosjekt Trollskogen barnehage
(17.12.2012)

Trollskogen barnehage er plukka ut som ein av fem barnehagar i Hordaland til å presentera sitt arbeid med "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena" for utdanningsdirektoratet. Dette er ei stor anerkjenning av det faglege arbeidet i barnehagen.

 

Budsjetthaust 1
(17.12.2012)

I møtet 30. november vedtok Fusa formannskap framlegg til budsjett for 2013 (PDF, 154 kB) - inkl. avgiftsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016. Budsjettframlegget ligg ute til offentleg ettersyn til 19. desember, då kommunestyret skal handsama saka og fatta endeleg vedtak. 

wilson-foto.jpg
(13.12.2012)

Er du på jakt etter ei lokal julegåve? Vi kan tilby lokalhistorisk litteratur. I Kommunetunet kan du få kjøpa dei tre banda av bygdeboka "Heilt andre tider. Fusa 1900-2000", krigsminneboka "Verda inn over dørstokken" og det rykande ferske heftet "Då krigen kom til Strandvik".

Spaserstokktilbod
(12.12.2012)

Fusa kommune har fått tilsegn om kr 45 000 i tilskot frå staten til Den kulturelle spaserstokken for 2013. Pengane skal gå til eit profesjonelt kulturtilbod for eldre både på og utanfor institusjon.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa