Eikelandsosen helsesenter - tilsette og Lifepak-maskin
(29.06.2012)

Legetenesta i Fusa vert frå 1. juli samla i Eikelandsosen helsesenter. Legekontoret på Fusatun vert lagt ned frå same dato. Både legevakt og alle fastlegane har kontora sine i Eikelandsosen helsesenter.

Utstilling i Glasgato
(25.06.2012)

Tysdag 26. juni kl 12.00 er det offisiell opning av ei fargesterk sommarutstilling i Glasgato i Kommunetunet med arbeid av Raul Jesus. Raul er opphavleg frå Portugal, men har dei to siste åra budd i Eikelandsosen. Dei fleste bileta er til sals. Utstillinga står til 24. august.

Avsluttande fest 10. klasse
(22.06.2012)

Elevane som gjekk ut av 10. klasse ved Fusa ungdomsskule denne veka, kan visa til svært gode eksamensresultat. Gjennomsnittskarakteren frå munnleg eksamen vart heile 4,45. Til skriftleg eksamen var den eine klassen oppe i norsk og den andre i matematikk. Her vart snittet 3,9 i hovudmål og 3,25 både i sidemål og matematikk.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa