Lars Monsen i Fusa og Alaska
(30.10.2012)

Fredag kveld kunne dei tilsette i Fusa kommune som hadde funne vegen til Kulturløo på Helland, gle seg over eit spennande møte med villmarkskongen Lars Monsen. Biletkåseriet var ei gåve til dei tilsette som del av arbeidsmiljøtiltaket Fusa-i-farten. Og for ei gåve!

Ingen grenser med Lars Monsen og Fredrik A. Thorsen
(25.10.2012)

Fredag vert alle kommunalt tilsette med følgje inviterte til Fusa-i-farten-fest i Kulturløo på Helland. Den store attraksjonen i år er Lars Monsen, som dei fleste kjenner frå TV, ikkje minst frå serien "Ingen grenser", der vår eigen Fredrik A. Thorsen var med. Monsen kåserer i ord og bilete om livet i villmarka. På menyen står det høveleg nok viltbuffet.

TV-aksjonslogo 2012
(25.10.2012)

Søndag 21. oktober vart TV-aksjonen til inntekt for Amnesty International sitt arbeid for menneskerettar skipa til. Det kom inn over 200 millionar kroner. Lokalt vert TV-aksjonen organisert av Fusa frivilligsentral. Fusingane synte også i år stor gjevarglede. Bøsseberarane i Fusa samla inn kr 126 031. Gunn Tove Rød i frivilligsentralen takkar alle som deltok i dette viktige dugnadsarbeidet.  

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa