Fusanisto i Eidegrend klyngjetun
(04.09.2012)

Den siste augustdagen i år la 6. klassingane i Fusa ut på ei reise i tid og rom - tilbake til "gamledagar" på Eidegrend klyngjetun i Hålandsdalen. I sol og finevêr fekk dei læra litt om livet i eit klyngjetun, byggeskikk og Eide si tid som kommunesenter.  

Bibliotekar Margrethe Ø. Ask
(30.08.2012)

Fusa folkebibliotek som held hus i Kommunetunet i Eikelandsosen får fast laurdagsope kvar laurdag frå 1. september. Opningstida er kl 10.00-14.00.

Biblioteket har gjennom fleire år hatt laurdagsope ein laurdag i månaden. No vert tilbodet utvida for å gje eit betre tilbod til publikum.

Fusa ungdomsråd 2011
(30.08.2012)

Fusa ungdomsråd skal veljast på ny ved oppstart av nytt skuleår. Rådet skal ha 7 medlemer. 2 av desse kan veljast fritt mellom ungdom busett i Fusa som er 25 år eller yngre. Det skal også veljast personlege varamedlemer. Funksjonstida er 1 år. Alle interesserte kan koma med forslag til kandidatar innan fredag 14. september. Du kan gjerne foreslå deg sjølv!

Biskop Halvor Nordhaug
(29.08.2012)

Fusa sokn går inn i ei veke prega med bispevisitas og at Fusa kyrkje fyller femti år. Den 2. september, på dagen femti år etter at Fusa kyrkje vart vigsla, skal dette markerast med visitas- og jubileumsgudsteneste med påfølgjande kyrkjekaffi i Fusa samfunnshus. Veka vert dessutan prega av mange ulike arrangement og hendingar: jubileumskonsert, folkemøte, kyrkjelydsfest, samlingar i forskjellige kyrkjer, oppstart for ungdomsklubben og andre kulturelle og historiske overraskingar!

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa