Husmannsdag i Vinnesholmen 26. april 2012
(26.04.2012)

60 femteklassingar reiste 26. april 100 år tilbake i tid for å prøva seg som husmenn for ein dag i Vinnesholmen. Dei fekk bruka nevane både til å ro, saga, mjølka ku, rista smør og røra i vassgraut. I tillegg var det lystig leik i regnvêret.

Bråtebrenning
(25.04.2012)

Mange er i gang med vårarbeid, og i det høvet vil brannsjefen minna om reglane for bråtebrenning. Han understrekar at ein berre kan brenna kvist, lauv, gras og anna naturleg hageavfall.

Lesevenn Søre Fusa oppvekstsenter
(25.04.2012)

Søre Fusa oppvekstsenter er med i prosjektet "Nynorsk frå skulestart" saman med åtte andre skular kringom i landet. Prosjektet fokuserer på at elevane skal møta det nynorske skriftspråket tidleg. Søre Fusa oppvekstsenter vart presentert i siste nummer av Pirion - kulturavis for barnehagar og skular. Der fekk også biletboka "Marie på Basar" med tekst av Olaug Marie Bjørndal og illustrasjonar av Anja Tveiterås frå Fusa rosande omtale.

Kulturvandring langs Koldalselva 19.4.12
(23.04.2012)

Torsdag 19. april inviterte Fusa i farten tilsette i Fusa kommune til kulturvandring langs Koldalselva i Eikelandsosen. Kjentmann Jan Koldal fortalde levande om aktiviteten som hadde vore langs elva og fossen i farne tider.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa