Avsluttande fest 10. klasse
(22.06.2012)

Elevane som gjekk ut av 10. klasse ved Fusa ungdomsskule denne veka, kan visa til svært gode eksamensresultat. Gjennomsnittskarakteren frå munnleg eksamen vart heile 4,45. Til skriftleg eksamen var den eine klassen oppe i norsk og den andre i matematikk. Her vart snittet 3,9 i hovudmål og 3,25 både i sidemål og matematikk.

Ordførar med karatejenter
(22.06.2012)

Karatejentene Lena Skåtun og Camilla Straumsnes, som har hatt stor suksess i EM, fekk velfortent heider i kommunestyret onsdag 20. juni.

Folkehelse: Barn på ny gang- og sykkelveg
(22.06.2012)

Korleis står det til med folkehelse og levekår i Fusa anno 2012? Dette kan du finna svar på i ein rykande fersk oversiktsrapport om folkehelse og levekårsutfordringane i Fusa kommune. Rapporten er laga av kommuneoverlege Camilla Hovig og folkehelsekoordinator Ellen Strøm Synnevåg. Dei konkluderer med at dei aller fleste har god helse og føresetnader for gode og lange liv i Fusa, men også her er aukande sosiale forskjellar ei utfordring framover.

Kystvaktbesøk 3
(21.06.2012)

Elevane ved Strandvik oppvekstsenter har hatt maritime dagar på tampen av skuleåret. Etter to flotte dagar med utforsking i fjøra, fiske og matlaging, kom sjølvaste kystvaktbåten KV Tor på besøk fredag 15.juni.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa