Eidegrend klyngjetun: Frå Andersstovo
(06.12.2012)

I januar 2013 kjem ny bustøttelov. I følgje den nye lova kan ikkje Husbanken handsama bustøttesøknader før dei har motteke nytt samtykke til behandling av personopplysningar. Dei har difor sendt brev med samtykkeskjema (PDF, 550 kB) til alle som fekk bustøtte for oktober 2012. Det er svært viktig at alle svarer på dette skjemaet.

Syklar ved Skjelbreidvatnet
(06.12.2012)

Har du forslag til kven som bør få Miljøprisen for 2012? Prisen skal vera til heider og stimulans for enkeltpersonar, lag og organisasjonar, bedrifter m.v. som har utmerka seg innanfor miljøvernarbeidet. Hordaland fylkeskommune ønskjer forslag til kandidatar innan 1. januar 2013

Koldalselva i flaum
(30.11.2012)

Det vert folkemøte om arbeidet med vassforskrift i Kommunetunet tysdag 4. desember kl 18.00.

Barnehage Holmefjord IV
(20.11.2012)

Folketalet i Fusa har auka med fire i løpet av dei ni første månadane i 2012, viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Pr. 1.10.2012 hadde Fusa såleis 3815 innbyggjarar. Lurer du på korleis utviklinga har vore i nabokommunane?

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa