Idrettsstipend og ærespris 2012
(10.12.2012)

Fusa idrettsråd sin ærespris for 2012 har gått til ekteparet Bjørg og Trygve Berge. Idrettsstipendet som vert delt ut i samarbeid med Sparebanken vest, vart i år delt mellom syskenparet Lena og Benjamin Skåtun, som begge driv med shotokan karate.

5-årsklubben i Jettegryto med røykelaks
(07.12.2012)

Jettegryto barnehage har tradisjon for å skipa til julebord for barn og personale. No er alle i gang med å laga mat til julebordet. 5-årsklubben sin jobb er å laga røykelaks.

Eidegrend klyngjetun: Frå Andersstovo
(06.12.2012)

I januar 2013 kjem ny bustøttelov. I følgje den nye lova kan ikkje Husbanken handsama bustøttesøknader før dei har motteke nytt samtykke til behandling av personopplysningar. Dei har difor sendt brev med samtykkeskjema (PDF, 550 kB) til alle som fekk bustøtte for oktober 2012. Det er svært viktig at alle svarer på dette skjemaet.

Syklar ved Skjelbreidvatnet
(06.12.2012)

Har du forslag til kven som bør få Miljøprisen for 2012? Prisen skal vera til heider og stimulans for enkeltpersonar, lag og organisasjonar, bedrifter m.v. som har utmerka seg innanfor miljøvernarbeidet. Hordaland fylkeskommune ønskjer forslag til kandidatar innan 1. januar 2013

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa