Padling leirskulen september 2018
(02.10.2018)

Sist veke var alle 7. klassingane i Fusa på leirskule i Hålandsdalen. "Fusaveko" markerer slutten på aktivitetane i det lokalhistoriske undervisningsopplegget "Fusanisto" for dette årskullet. Samtidig er leirskuleveka den siste Fusanisto-aktiviteten i 2018. Takk for i år til alle gode medhjelparar, lærarar og elevar!

Tom Roger Aadland
(02.10.2018)

Tom Roger Aadland er gjest i Torsdagsakademiet 4. oktober kl 19. Aadland har dei siste åra nådd eit stadig større publikum, både med sine tolkingar av Bob Dylan på norsk og eige materiale. Med slektsrøter på Ådland har han eit heilt spesielt forhold til Fusa.

Ill.foto. Møteklubbe.
(02.10.2018)

Det vert møte i kommunestyret torsdag 04.10.2018 kl. 17.00 i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen. Sjå sakspapir. Same dag kl. 16.00 vert det ekstramøte i formannskapet på møterom 126 i Kommunetunet i Eikelandsosen. Sjå sakspapir. Møta er opne for alle interesserte.

Aktiv haustferie
(02.10.2018)

Ungdom i Fusa har fått eit eineståande tilbod om aktivitet i haustferien. Det blir både ein dagstur til Voss søndag 7. oktober med både rafting og klatring og ein hyttetur dei tre neste dagane med ulike friluftsaktivitetar. Skulle véret bli dårleg vert det alternative opplegg. Målgruppa er ungdom i alderen 13 til 20 år.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa