Bruopning på Fusa
(19.05.2017)

Rekneskapen (PDF, 512 kB) for Fusa kommune for 2016 er no klar til politisk handsaming. Sjå óg rapport (PDF, 323 kB) og melding (PDF, 220 kB) frå revisor. Kommunestyret skal handsama rekneskapen i siste møte før ferien 22. juni. Sjå óg Årsmeldinga for 2016.

Fusanisto på Engevik gaard
(15.05.2017)

Fusanisto er vårens vakraste eventyr i Fusa. 5. klassingane har vore husmann for ein dag på Vinnesholmen, medan 6. klasse har vore på Engevik gaard og lært seg opp på dansketid og prøvd millitær eksersis! 

Bål
(11.05.2017)

Brannsjefen i Fusa har oppheva forbodet mot open eld, som vart innført 5. mai for å unngå utmarksbrannar.  

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa