Fusa ungdomsskule
(05.12.2019)

Måndag 16. desember klokka 15.00-17.00 blir det open dag på nye Fusa ungdomsskule. Rektor Maylin Torgilstveit ønskjer alle som vil sjå det nye skulebygget hjarteleg velkommen til ei omvising.

Ill.foto. Møteklubbe.
(29.11.2019)

Det vert politisk møterunde i veke 49. Senior- og funksjonsrådet har møte måndag 2. desember. Formannskapet har møte onsdag 4. desember, og utval for plan og miljø (UPM) har møte torsdag 5. desember. Møta er opne for alle intresserte. 

Kontrollutvalet har møte onsdag 4. desember.

Kommunevåpen Bjørnafjorden
(29.11.2019)

Er du opptatt av at alle grupper skal bli høyrt? Ønskjer du å påverka politiske prosessar og vedtak? Send inn forslag til kandidatar til dei kommunale råda i Bjørnafjorden kommune. 17. desember skal Bjørnafjorden kommunestyre velja medlemmer til eldrerådet, ungdomsrådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing. Råda bør vera breidt samansett og bestå av personar med ulik erfaring og bakgrunn. Har du forslag til gode kandidatar?

Eigendom grensemerke
(29.11.2019)

Alle gardsnummer i Fusa blir endra 1. januar 2020 på grunn av samanslåing av matrikkel og grunnbok i nye Bjørnafjorden kommune. Statens kartverk styrer og gjennomfører denne prosessen, og grunneigarar treng ikkje gjera noko sjølve. Den nye nummerserien er godkjent av Kartverket.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa