Dansegruppe
(27.03.2018)

Det er snart ny søknadsfrist og frist for re-registrering for aktive elevar og elevar på venteliste i Os og Fusa kulturskule. Søknad eller re-registrering må skje innan 1. april dersom ein ønskjer plass eller å halde fram i kulturskulen neste skuleår, òg elevar på venteliste må re-registrera seg. 

Bjørnafjordenkake-2.JPG
(23.03.2018)

Årsmeldinga for Fusa kommune 2017 (PDF, 13 MB) er klar. Her kan du lesa om drifta i året som gjekk og sjå foto av litt av det som skjedde i Fusa i 2017. 

Anleggsstart for idrettshall
(23.03.2018)

Fusa kommune har for 2018 fått kr 231.246,- i tilskot frå Helsedirektoratet til å realisera forprosjektet "Idrettshall som nytt seniorsenter og aktivitetssenter for alle". I prosjektplanen er det etter førebuing i 2018 lagt opp til to år med prøvedrift i 2019 og 2020. Tilsaman kan prosjektet utløysa eit statleg bidrag på meir enn 1 mill kroner. Byggearbeida på sjølve hallen er i full sving.

Brurebilete frå 1920-talet
(15.03.2018)

Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla. 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa