Mette Nygård Havre
(13.02.2019)

Kan single bananar gjera deg til ein medveten forbrukar? Torsdag 14. februar kl 19.00 kjem Mette Nygård Havre til Fusa folkebibliotek og snakkar om korleis vi kan bli meir miljømedvitne i kvardagen. Her kan du få gode tips til korleis vi saman kan snu trenden og kasta mindre mat.

Ill.foto. Møteklubbe.
(11.02.2019)


Torsdag 14.2. kl. 18 er det kommunestyremøte i Trivselstunet dagsenter på Fusa vgs i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. To saker skal til behandling: Godkjenning av detaljreguleringsplan for Opsalmarka og ny tilskotsordning for festivalar og større arrangement. 

Namneskilt på Fusa-vegane
(04.02.2019)

Statens kartverk har gjort vedtak i sak om skrivemåte for gardsnamna Abotnes (gnr 125) og Tjørn (gnr 51) i Fusa kommune.  Etter Lov om stadnamn  § 10 har eigarane av gardsbruk og eigedom på Abotnes og Tjørn rett til å klaga på vedtaket og eventuelt be om ny vurdering. Klagefristen er 3 veker frå kunngjering.

Skulestart
(29.01.2019)

Fusa kommune sender i desse dagar ut informasjon om innskriving til skulestart. Føresette med barn fødde i 2013, vil få ein informasjonsfaldar og skjema i posten, med informasjon om den skulen og krinsen dei høyrer til.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa