Bjørnafjordkonferansen 2019
(19.08.2019)

"Du treng ikkje reisa heilt til Silicon Valley for å få nye idear, kom og bli inspirert på Bjørnafjordkonferansen i Oseana 5. november," seier Elin Bryn Thorsen, næringssjef i Os og frå nyttår i Bjørnafjorden kommune.

OBS
(19.08.2019)

Statens vegvesen melder at dei to stengde fylkesvegane, Fv. 123 mellom Eide og Tveita og Fv. 549 Sævareid-Kilen er opna for trafikk. 

 

 

OBS
(19.08.2019)

Det voldsomme regnvêret har vaska med seg vegar fleire stader i Fusa, både i Hålandsdalen og sør i kommunen. Både Fv. 549 Sævareid-Kilen ved Markavika og Fv. 123 Åse-Tveita er framleis stengt. I tillegg er dei kommunale vegane til Tveitnes og til Berlandstveit og Berge stengde. I sør er Markhusvegen ikkje køyrbar. Heimesjukepleien følgjer opp sine pasientar som normalt.

Læringsmiljø
(12.08.2019)

Torsdag 15. august startar det nye skuleåret for barneskuleelevane i Fusa. Fusa ungdomsskule startar måndag 19. august. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir informasjon finn du i denne helsinga frå assisterande fagsjef for skule Janne M. E. Eik.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa