Framside årsmelding 2016
(30.03.2017)

Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommunestyret, og vert lagt fram saman med rekneskapen i neste politiske møterunde.

Den økonomiske stillinga og resultatet av verksemda skal komma fram i meldinga. Dessutan skal det gjerast greie for status for etisk standard, internkontroll og likestilling. Det er analyse av folketalsutviklinga og av Fusa kommune som arbeidsgjevar, rapportar frå drifta i einingane og mykje anna godt stoff. Heile årsmeldinga finn du her.  (PDF, 17 MB)

Snøklokker
(29.03.2017)

Det er møte i politiske råd og utval i veke 13. Sjå sakslister og sakspapir og kunngjering av møta. Kommunestyret har møte først etter påske torsdag 27.04. 2017.

Kristina sin første pianotime
(28.03.2017)

Du kan no søkja plass i kulturskulen for skuleåret 2017/2018. Tilbodet som vert gjeve i Fusa finn du her på sida under Fusa kulturskule. Fagtilbodet vert det same som før og truleg kjem hardingfele tilbake på planen. Søknadsfrist er 1. april.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa