Smartboard
(22.01.2013)

"Me ber rådmannen koma med ei sak til eit ekstra møte i januar der skulestrukturen Holdhus/Eikelandsosen og Fusahalvøya vert vurdert." Slik lydde bestillinga frå kommunestyrefleirtalet (SP, Frp og H) i budsjettvedtaket (PDF, 451 kB) 19.12.2012. Saka er utgreidd (PDF, 235 kB) og ekstramøtet finn stad torsdag 24. januar kl 16 i Kommunetunet.

Ordførar og Av og til
(18.01.2013)

Fusa kommune har inngått samarbeid med alkoholvettorganisasjonen AV-OG-TIL  Dette er eitt av tiltaka som vart vedteke i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.

Anleggsstart i Samnanger
(18.01.2013)

Anleggsstart på ny veg og tunnell ved Tysse vart markert torsdag 17. januar. Vegen skal stå ferdig om to år, vinteren 2015. Det skal bli 2,3 km tunnell og 7,5 km ny veg. Samla kostnad vert omlag 510 millionar kroner. Fusa kommune har vore ein aktiv medsspelar for å få finansieringa på plass og har bidrege med 5 millionar kroner i forskottering. Sjå kva Hordaland fylkeskommune skriv om storhende på si heimeside

Ballbinge på Vinnes
(18.01.2013)

I samband med utarbeiding av ny Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2019, vert det eit eige temamøte om idrettsaktivitet og idrettsanlegg onsdag 23. januar kl 18.00. Møte vert halde på biblioteket i Kommunetunnet på Leiro i Eikelandsosen. Møte er ope for alle interesserte.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa