Anleggsstart i Samnanger
(18.01.2013)

Anleggsstart på ny veg og tunnell ved Tysse vart markert torsdag 17. januar. Vegen skal stå ferdig om to år, vinteren 2015. Det skal bli 2,3 km tunnell og 7,5 km ny veg. Samla kostnad vert omlag 510 millionar kroner. Fusa kommune har vore ein aktiv medsspelar for å få finansieringa på plass og har bidrege med 5 millionar kroner i forskottering. Sjå kva Hordaland fylkeskommune skriv om storhende på si heimeside

Ballbinge på Vinnes
(18.01.2013)

I samband med utarbeiding av ny Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2019, vert det eit eige temamøte om idrettsaktivitet og idrettsanlegg onsdag 23. januar kl 18.00. Møte vert halde på biblioteket i Kommunetunnet på Leiro i Eikelandsosen. Møte er ope for alle interesserte.

UKM 2012 i Oseana
(18.01.2013)

Det vert Ungdommens kulturmønstring for Os og Fusa i Oseana kunst- og kultursenter laurdag 2. februar. Det er opna for påmelding av deltakarar på www.ukm.no. Ny og utvida frist for påmelding er søndag 20. januar kl 23.55.

 

Helene Dahl
(11.01.2013)

Sjefen for det interkommunale landbrukskontoret for Os, Samnanger, Fusa og Tysnes, Helene Dahl, skiftar beite frå 1. mars. Ho er tilsett som sjef for den nyoppretta Etat for landbruk i Bergen.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa