Frivilligprisen 2011
(13.02.2013)

 

Fusa frivilligsentral skal i år dela ut Frivilligprisen for 4. gong. No ber dei fusingane koma med forslag til kandidatar. Det kan vera enkeltpersonar, grupper eller lag. Forslaga må ha ei skriftleg grunngjeving. Innsendingsfristen er 18. mars. Frivilligprisen er oppretta for å løfta fram frivillig innsats og gje litt oppmuntring, ros og takk for innsatsen.  

Holdhusmadonnaen i originalfargar
(11.02.2013)

 

I fjor sommar kom Holdhusmadonnaen tilbake til gamlekyrkja på Holdhus etter å ha vore til konservering og "oppussing" hjå NIKU - Norsk institutt for kulturminneforsking. No er det laga ein digital rekonstruksjon av figuren med animasjon som syner opphavlege fargar og mønster.

Tromming på FBBS 2
(07.02.2013)

 

 

Tysdag 5. februar hadde Fusa bu- og behandlingssenter og dagsenteret Fjordblikk besøk av Trommelars. Lars Kolstad er ute på turne med programmet "Trommesirkel" og gjorde stor suksess i Fusa. 

UKM 2013
(04.02.2013)

 Ungdommens kulturmønstring på Oseana kunst- og kultursenter laurdag 2. februar vart ein stor suksess. Det var jamnt høgt nivå på programmet (PDF, 100 kB) og god underhalding for dei mange frammøtte frå både Os og Fusa. Mange unge var involverte i den velfungerande arrangørstaben og deltakarane fekk seg ei oppleving for livet. Sjå film frå UKM.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa