Aktiv SFO-2
(18.03.2013)

 

 

Kommunestyret har hatt SFO-tilbodet i Fusa oppe til ny vurdering og vedteke at det framleis skal vera tilbod om to plasstypar i skulefritidsordninga frå og med skuleåret 2013-14. SFO-tilbodet vert 60 %  (t.o.m. 12 t/v) og 100 % plass. Søknadsfrist for SFO-plass er 8. april. Bruk elektronisk søknadsskjema. 

Grønt oppvekstsenter
(15.03.2013)

 

Formannskapet handsama i ekstramøte 13. mars (PDF, 359 kB) eventuelle endringar i skulestrukturen i Fusa for å spara pengar. Fleirtalet (SP, H og Frp) tilrår å freda skulestrukturen ut kommunestyreperioden. Det vert likevel ikkje ro rundt oppvekstsentra: For å prøva å spara pengar vil dei i staden privatisera barnehagane. Kommunestyret skal handsama saka i ekstramøte 20. mars (PDF, 565 kB). Sjå vedtak i formannskapet (PDF, 66 kB).

Sjå elles uttalane frå Ungdomsrådet og Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne.

Rosa
(15.03.2013)

 2013 er eit kvinneår i Noreg, då det er 100 år sidan kvinner fekk stemmerett her i landet.  Dette er bakteppet for teaterproduksjonen ”Rosa” som gjestar Fusa tysdag 19. mars og dette programmet er slik ein del av markeringa av stemmerettsjubileet i Fusa.

Barnehagedagen 12 mars
(14.03.2013)

Tysdag. 12. mars var den nasjonale barnehagedagen. Barnehagen i Strandvik oppvekstsenter inviterte like godt både ordførar og rådmann til ei markering av dagen. 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa