Trollskogen-tilsette
(11.04.2013)

 

Trollskogen barnehage er referert til i den nye stortingsmelding 24: "Framtidas barnehage". Ei fjør i hatten til alle dei tilsette og barna i Trollskogen barnehage som har vore med på prosjektet "barnehagen som læringsmiljø og danningsarena".

Fusafisk
(11.04.2013)

 

I ekstramøtet i kommunestyret fredag 5. april vart det fleirtal for å ikkje gjera endringar i noverande skulestruktur. Dette vart vedteke av representantane frå H, SP og tre av Frp sine representantar - til saman 12. AP, Krf, SV og V fremja felles framlegg om å få vurdert heile skule- og barnehagestrukturen i Fusa av eksternt konsulentfirma. Dei fekk støtte av Magne Djuvik frå Frp. Dette framlegget fekk til saman 9 røyster. Sjå møteptotokollen (PDF, 70 kB). Det vart ikkje funne meir midlar til drift av skulane. 

Turgjeng i Altaneset
(11.04.2013)

Frivilligsentralen inviterer etter påske igjen til turar kvar onsdag (PDF, 190 kB). Dei håper at vårprogrammet (PDF, 95 kB) deira kan lokka mange ut i den vakre fusanaturen. Sjå også kulturkalenderen framover for fleire turar. Det er helse i kvart steg!

ØH-seng med personale
(03.04.2013)

Årsmeldinga (PDF, 8 MB) viser at Fusa kommune leverte tenester for ca 280 mill kroner brutto i 2012. Rådmannen melder om eit hendingsrikt år (PDF, 180 kB), og trekkjer særleg fram etableringa av Øyeblikkeleg hjelp-seng (ØH-seng) og utvidinga av det interkommunale landbrukskontoret som Fusa er vertskommune for. M.o.t. kommuneøkonomien lyser det fleire varsellampar.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa