Ledige stillingar i Fusa kommune

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige i kommunen vår no. 

Kort om Fusa kommune

Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnefjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi har ca 3 800 innb., god plass, full barnehagedekning og skuletilbod som omfattar vidaregåande skule. Frå naturen si side ligg alt til rette for å leva aktive liv innanfor grøne rammer, frå sjø til snø.

Verdigrunnlaget vårt er ROMSLEG (PDF, 122 kB).

Ver obs på følgjande når du skal søkja stilling:

  • vi lyser ut stillingane våre gjennom rekrutteringsportalen WebCruiter, og søknader skal fyllast ut og sendast inn elektronisk der
  • lenke til søknadsskjema finn du i stillingsannonsane
  • du kan registrera personopplysningane dine i CV-databasen her
  • Fusa kommune kan diverre ikkje ta imot opne søknader
  • tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale - sjå generelle vilkår for å søkja stilling i Fusa kommune
  • opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista

 

Du er velkommen til å søkja stilling i Fusa kommune!

 

Har du spørsmål, kan du senda ein e-post til post@fusa.kommune.no eller ta kontakt med ekspedisjonen i Kommunetunet på tlf. 56 58 01 00.

Ledige stillingar:

Støttekontaktar: 

Sosialtenesta har ledig fleire støttekontaktoppdrag til ungdom og vaksne. Sjå meir informasjon. (PDF, 150 kB)

Barneverntenesta har ledig tre støttekontaktoppdrag til barn og ungdom. Sjå meir informasjon. (PDF, 175 kB)

Ringevikar: Det er alltid behov for ringevikarar i barnehagane og skulane. Ta kontakt direkte med den enkelte barnehage eller skule.

 

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.10.2019
(17.07.2013)

Her finn du generelle vilkår som gjeld for ALLE stillingar i Fusa kommune.

Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30