Aktuelt frå kommunen

Kulturplan

I Fusa kommune er det i 2016 sett i gang eit arbeid med kommunedelplan for kultur. Planen tek for seg tema: kulturformidling, frivillig arbeid, fritid, bibliotek, kulturbygg og kulturminne. Sjå informasjonsskriv (DOCX, 34 kB) om planarbeidet. Fusa kommune har frå før ein eigen kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Organisering

Politisk styringsgruppe:
Formannskapet

Administrativ styringsgruppe:
Rådmannen si leiargruppe

Administrativ arbeidsgruppe:
Einingsleiar Terje Raunsgard
Spesialrådgjevar Anne-Lise Aaseng
Kulturleiar Erik Vangsnes

Prosjektleiar:
Kulturleiar Erik Vangsnes

Dokument

Politisk handsaming:
Planprogram for kommunedelplan for kultur 2016-2027 (PDF, 149 kB)

Rapportar:
Rapport frå studietur til Ungdomslandet Nordhordland 2. mai 2017

Organisasjonsundersøking i Fusa - oppsummering (PDF, 2 MB)
Organiasjonsundersøking i Fusa - fullstendig rapport (PDF, 3 MB)
Kulturindeks for Fusa 2015 frå Telemarksforsking  (PDF, 2 MB)

Møtereferat:

Oppsummering av gruppearbeid på temamøte om frivillig arbeid (PDF, 295 kB)
Synfaring til ungdomssenter i Nordhordland (PDF, 20 MB)

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 19.10.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30