Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam skal sikra at den som er i krise, og som treng hjelp, får det. Teamet er ein del av det ordinære hjelpeapparatet. Det er lege og/eller politi som aktiverer kriseteamet, og det er lege som leiar krisearbeidet.

Psykososialt kriseteam kan verta kalla saman når det oppstår: 

  • Ei ulukke, brå og uventa død, eller alvorleg sjukdom.
  • Ein krisesituasjon der det kan vera ønskeleg å drøfta situasjonen tverrfagleg/tverretatleg, men alltid etter samtykke frå pårørande/den kriseramma.

Vakttelefon

Vakttelefon for psykososialt kriseteam er legevaktsentralen - tlf 116117 (reservetlf.nr. 56 58 02 80).

Meir informasjon

Sjå informasjonsbrosjyre om psykososialt kriseteam (PDF, 475 kB).

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.11.2018
Fjordtreff dagsenter
Leiro
5640 Eikelandsosen
E-post : #rehabilitering@fusa.kommune.no
Telefon
: Sjå mobilnr

Opningstid
: ons, annankvar mån

HFV - Legetenesta

Kontortid fredagar

Telefon :
56 58 01 89
Mobil :
489 50 032
E-post :
Klaus.Melf@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneoverlege
Bunnhjørne