Utstyrsbank

Utstyrsbanken er eit samarbeidsprosjekt mellom idrettsrådet, ulike samarbeidspartar og kommunen ved kulturkontoret. Utstyrsbanken er i oppstartfasen. Målet er å samla ulikt aktivitetsutstyr til utlån for både lag, organisasjonar, skular, barnehagar, bedrifter og privatpersonar.

Ved å gjera sports- og friluftsutstyr tilgjengeleg i nærmiljøet, ønskjer vi å bidra til å få fleire i fysisk aktivitet, og få fleire til å dra nytte av dei psykiske og sosiale effektane ein har av å vera aktiv i friluft saman med andre.

Tilbodet er meint å vera gratis og dermed bidra til sosial utjamning i kommunen.

Lenke:

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 21.01.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - kultur

Telefon :
56 58 01 53
Mobil :
472 77 146
E-post :
erik.vangsnes@fusa.kommune.no
Tittel :
Kulturleiar
Bunnhjørne