Prosjekt "Frisklivssentral i Fusa"

Frisklivsarbeid byggjer på å hjelpa menneske som har eller står i fare for å utvikla livsstilssjukdomar. Kommunane vert oppfordra av helsedirektoratet til å driva ei slik satsing, i tråd med det førebyggjande perspektivet i samhandlingsreforma. 

I samarbeid mellom folkehelsekoordinator, eining rehabilitering og kommuneoverlege vart det i 2013 søkt midlar til prosjektet ”Frisklivssentral i Fusa”. Fusa kommune fekk kr 50 000 til dette arbeidet.

Dette gjorde det mogleg å leiga inn fysioterapeutar til å driva eit opplegg på 12 veker med trening og motiverande intervju, og ein kurshaldar til Bra mat-kurs. Frisklivssentralen hadde ni engasjerte og aktive deltakarar på frisklivstilbodet hausten 2013.

Folkehelsekoordinator har bidrege i ein oppstartsfase av frisklivsarbeidet i Fusa. Dersom dette skal vidareførast, etter evaluering av prosjektperioden, vil det vera som ei kommunal helseteneste. 

Publisert av Kristin Almås. Sist endra 21.01.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30