Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar

For å få til ei god folkehelse i kommunen er ein avhengig av frivillig innsats – at nokon er villeg til å gjera dugnad! Vi har mange eldsjeler og flinke folk som driv frivillig arbeid i Fusa og folkehelsekoordinator har eit godt samarbeid med dei frivillige laga og organisasjonane. Særskilt gjeld dette Idrettsrådet og idrettslaga.

Samarbeidet har i 2013 dreia seg rundt:

  • Idrettskule for utviklingshemma
  • Treningskontaktarbeid
  • Aktivitetsleiarkurs
  • Idrett og SFO
  • Fritidsmønstringa
  • Antidopingkampanje – reine idrettslag 
Publisert av Kristin Almås. Sist endra 28.11.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30