Flyktningeven

Flyktningane og andre som nyss har kome til landet, treng eit nettverk i kvardagen. Flyktningevener er enkeltpersonar eller familiar som er kontaktpersonar og besøksvener for dei nye innbyggjarane våre, slik at dei kan bli betre kjende og inkluderte i Fusa.

Nettverk

Eit lokalt nettverk er òg svært viktig for å praktisera og læra norsk. Erfaring frå tidlegare mottak av flyktningar er at eit frivillig engasjement som dette er gjevande for begge partar. Gjennom å vera flyktningeven kan du få nye vener for livet.

Vil du bli flyktningeven?

Integreringsgruppa i Fusa kommune ønskjer å oppretta kontakt med nye besøksvener/flyktningevener. Målgruppa er familiar og einskildpersonar som kan tenkja seg å vera kontaktpersonar og besøksvener for dei nye innbyggjarane våre, slik at dei kan bli betre kjende og inkluderte i Fusa. 

Det er no spesielt behov for ungdomar som ønskjer å ta med andre ungdomar på ulike fritidsaktivitetar.

Syns du dette høyrest interessant og meiningsfylt ut?

  • Meld deg som besøksven/flyktningeven!
  • Ta kontakt med ein i integreringsgruppa - sjå kontaktinformasjon t.h. på denne sida.

Integreringsgruppe

Fusa kommune har oppretta ei tverrfagleg integreringsgruppe der desse er med:

  • Heidi Skår Dale - fritidsleiar
  • Sarifa Moola-Nernæs - flyktningekoordinator
  • Knut Venge - flyktningekonsulent
  • Erik Vangsnes - kulturleiar
  • Victoria Dale - leiar for Fusa frivilligsentral
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 20.05.2019
Flyktningetenesta
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Boks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 400 35 478

Opningstid
: 09.00-15.00
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - kultur 

Telefon :
56 58 01 52
E-post :
heidi.skar.dale@fusa.kommune.no
Tittel :
Fritidskoordinator
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - kultur

Telefon :
56 58 01 53
Mobil :
472 77 146
E-post :
erik.vangsnes@fusa.kommune.no
Tittel :
Kulturleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Mobil :
489 50 539
E-post :
sarifa.moola-nernaes@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekoordinator
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - Flyktningetenesta

Mobil :
404 41 635
E-post :
Knut.Venge@fusa.kommune.no
Tittel :
Flyktningekonsulent
Bunnhjørne

Fusa frivilligsentral

Telefon :
56 58 01 14
Mobil :
920 93 716
E-post :
Victoria.Dale@fusa.kommune.no
Tittel :
Dagleg leiar
Bunnhjørne