Kven er busette i Fusa?

Den nasjonalitetsgruppa vi har fått i Fusa, er flyktningar frå Syria.

I gruppa finn ein eit breidt spekter av bakgrunnar, frå studentar til analfabetar med lite skule- og arbeidserfaring. Felles for dei alle er likevel trong for å læra om norsk samfunns- og arbeidsliv.
 

Nær tredjeparten av dei busette er barn, som til liks med andre jamnaldrande går på skule eller i barnehage i sitt nærmiljø. Dette er ei sårbar gruppe som har stort behov for ro og ein ”normal” kvardag, anten dei har lange opphald i statlege mottak bak seg eller kjem direkte frå utlandet. 

Snarveg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.02.2015
Flyktningetenesta
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Boks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 400 35 478

Opningstid
: 09.00-15.00