Kulturpris

Fusa kommune har hatt ein eigen kommunal kulturpris sidan 1987. Prisen har vore eit kunstverk med plakett. Alle kan koma med framlegg til kandidatar. 

Sidan 1987 har prisen vorte delt ut med ujamne mellomrom. Fusa kommunestyre vedtok eigne vedtekter for prisen (PDF, 50 kB) 27. mai 2009.

Prisen skal etter dette delast ut annakvart år. Frist for å koma med forslag til kandidatar vert lyst ut offentleg. Ei eiga kulturprisnemnd kjem med innstilling til Formannskapet, som gjer endeleg vedtak.

 

Desse har fått kulturprisen i Fusa:

1987: Jan Bakke, Margit Gjøn og Njål Vindenes
1988: Fusa kulturminnelag
1989: Lars Holdhus
1990: Magne Tuft
1991: Astrid Helland
1998: Oddrun og Knut Skjelbreid
1999: Else Bodil Gjøn
2001: Gudrun Bolstad
2004: Liv Grete Skjelbreid Poiree
2005: Morten Holmefjord
2009: Ella Marie Brekke Vangsnes
2011: Are Fløisand
2013: Eikelandsosen skulemusikklag
2015: Erik Vangsnes
2017: Merita og Kåre Johan Mol

Publisert av Fredrik Thorsen. Sist endra 19.12.2017
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - kultur

Telefon :
56 58 01 53
Mobil :
472 77 146
E-post :
erik.vangsnes@fusa.kommune.no
Tittel :
Kulturleiar
Bunnhjørne