Norwegian course - norskopplæring

On this web page you will find information about the Norwegian course in Fusa for grown-ups who want to become Norwegian speakers. You will also find our application form.

The course is meant for those

 • who have got rights according to law
 • who have no rights, but are willing to pay NOK 60,- per lesson

New students are accepted the 1st of September and the 5th of January.

Studies take place at Fusa Ungdomsskule:

 • Tuesdays 15-18
 • Wednesdays 15-19
 • Thursdays 16.30-18.30

You will be placed in the best adapted course.

Lessons once a week, but it is possible to attend more classes.

Application form/skjema:

Send application form to:

 • Fusa ungdomsskule, 5640 EIKELANDSOSEN

Informasjon på norsk:

 • Ei rekkje innvandrarar busette i Norge har rett og/eller plikt til 600 timar opplæring i norsk og 50 timar opplæring i samfunnskunnskap på eit språk den enkelte forstår, i regi av kommunen. Dette er slått fast i introduksjonslova.
 • Visse personer har krav på gratis opplæring frå kommunen, medan andre må betala for undervisninga sjølve.
 • I Fusa kommune er vaksenopplæringa organisert under Fusa ungdomsskule, medan eining Undervisning har ansvaret for denne opplæringa. Innvandrarar med rett og plikt til norskopplæring får undervisninga si i grupper ved ungdomsskulen. Ein prøver å tilpassa opplæringa til kvardagen til elevane, det er difor tilbod om ulike grupper til ulike tider på dagen.
 • Innvandrarar utan rett til opplæring (arbeidsinnvandrarar) får også tilbod om norskopplæring. Dei betaler ein eigendel.
 • Søknadsskjema finn du her på heimesida - eller du kan få det i papirversjon i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 20.05.2019
Vaksenopplæringa
Bolaks-bygget på Lammaneset (Fusavegen 281) Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 08 00

Mobil
: 459 74 340
kontaktperson

Undervisning - Vaksenopplæringa

Telefon :
56 58 08 00
Mobil :
467 85 636
E-post :
julia.tveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Inspektør for vaksenopplæringa
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Vaksenopplæringa

Mobil :
994 24 702
E-post :
Fredrik.Andersen@fusa.kommune.no
Tittel :
Lærar
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Vaksenopplæringa

E-post :
agnete.digranes.aarvik@fusa.kommune.no
Tittel :
Lærar
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Vaksenopplæringa

Mobil :
450 24 804
E-post :
Per.Bjarte.Loberg@fusa.kommune.no
Tittel :
Lærar
Bunnhjørne