Plan, byggesak og oppmåling

Ansvarsområdet Plan, byggesak og oppmåling skal syta for planlegging og lovforvaltning innan fagområda plan, byggesak og oppmåling.

Vi har ansvar for desse tenestene:

  • byggesakshandsaming
  • oppmåling
  • planarbeid
  • risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS)
  • vegadresser

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.01.2019
Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan og byggesak

Telefon :
56 58 01 33
Mobil :
411 20 354
E-post :
jan.egil.leirstein@fusa.kommune.no
Tittel :
Plan- og bygningssjef
Bunnhjørne