Kva skal du byggja, endra eller riva?

Finn ut om du treng å søkja, om du må søkja via fagfolk eller om du kan vera ansvarleg sjølv.

Mange spørsmål kan dukka opp når du er i starten av ei byggjesak, til dømes:

  • Må eg søkja?
  • Kva kan eg sjølv søkja om og vera ansvarleg for?
  • Kva krev søknad frå kvalifiserte føretak?

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har laga ein serie rettleiarar med informasjon til tiltakshavar og søkjar. Du finn svar på spørsmåla og meir informasjon ved å klikka på den aktuelle rettleiaren frå NKF i lista under.

Rettleiarar frå Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.06.2016
Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - byggesak

Telefon :
56 58 01 50
E-post :
torgeir.berge@fusa.kommune.no
Tittel :
Byggesakshandsamar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - byggesak

Mobil :
56 58 01 47
E-post :
arild.knutsen@fusa.kommune.no
Tittel :
Byggesakshandsamar
Bunnhjørne