Barn som pårørande

"Barn som pårørande" (BPS) er eit tverrfagleg prosjekt knytt til tidleg innsats til sårbare og/eller utsette barn. Målet er å kunna medverka til å gje barna ein trygg oppvekst, og at barn og foreldre/føresette får ei positiv oppleving i møte med Fusa kommune. Helse, familie og velferd har utvikla ein modell for å koordinera BPS-arbeidet. På denne sida finn du vedlegg og lenker til modell Barn som pårørande (PDF, 284 kB).

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.11.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Helse, familie og velferd - helsestasjon.

Kontortid tys-fre

Mobil :
488 93 681
E-post :
randi.haugse.rod@fusa.kommune.no
Tittel :
Helsesjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - psykisk helseteam. Tverrfagl. vidareutd. i rus og psykisk helse

Mobil :
992 73 623
E-post :
hilde.henanger@fusa.kommune.no
Tittel :
Vernepleiar
Bunnhjørne