Mellombels husvære

Kommunen skal finna mellombels husvære til deg som ikkje kan skaffa deg dette på eiga hand. Det kan vera ein kommunal gjennomgangsbustad eller eit anna mellombels husvære. 

Kommunen har plikt til å oppretta ordningar som skal hjelpa vanskelegstilte med å få tak i bustad, men kvar og ein har ikkje noko krav på å få ein bustad.

Mellombels

Dersom du har behov for eit mellombels husvære og ikkje greier å skaffa det sjølv, kan du ta kontakt med Tenestekontoret. Sjå kontaktinformasjon til høgre på denne sida.

Du har rett til denne tenesta dersom du på eiga hand har freista å skaffa deg eit husvære utan å ha lukkast, og dersom behovet ditt for bustad er mellombels.

Søkjar må ha ein samtale med ein sakshandsamar/rettleiar for å kartleggja vedkomande sin busituasjon. Tenestekontoret har plikt til å handsama saka så snart som mogeleg. 

Søknadsskjema

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 08.08.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Tenestekontoret tysd + torsd

Mobil :
489 96 892
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne

Tenestekontoret

Mobil :
404 49 455
E-post :
Liv.Elin.Moen@fusa.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne
kontaktperson

Tenestekontoret mån i oddetalsveker + tysd og onsd

Mobil :
404 33 714
E-post :
shh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne