Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølginga som trengst for å koma i arbeid eller meiningsfull aktivitet.

Ein veg ut av fattigdom

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å koma i ein slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kva er eit kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølginga du treng for å koma i arbeid eller meiningsfull aktivitet. Dersom du ikkje klarer vanleg arbeid, gjev programmet også eit høve til å avklara andre rettar til inntekt du kan ha.

For programmet gjeld også følgjande:

  • Programmet skal vera på fulltid 

  • Du får lønn og vanleg ferie 

  • Du har rett på barnetillegg dersom du har barn, og kan ha rett til bustønad om du har eigen bustad

 

Du finn meir informasjon om ordninga på NAV si heimeside.
 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.09.2016
NAV Fusa
Fjord'n Senter, 2. høgd Postboks 53
5649 Eikelandsosen
E-post : nav.kontaktsenter@nav.no
Telefon
: 55 55 33 33, telefontid: 08:00-15:30.

Opningstid
: 10:00-14:30 må, ons, fre. Høve til avtalar utanom opningstid.

Helse, familie og velferd - NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
linda.sagstad-hjelle@nav.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
anita.nielsen@nav.no
Tittel :
NAV-leiar
Bunnhjørne