Heimetenester

Bur du heime og har behov for nødvendig helsehjelp eller pleie- og omsorgstenester? Då kan du få hjelp frå heimetenestene i Fusa kommune.

Heimetenestene omfattar følgjande:

Heimetenestene er organisert i tre avdelingar med kvar sin leiar:

Heimetenester gruppe 1 - heimetenester i søre delen av Fusa med Baldersheim helsetun som base. Der er det dagsenter og 12 kommunale omsorgsbustader.

  • Vakttelefon kveld/natt og helg: 56 58 20 40

Heimetenester gruppe 2 - heimetenester i området Boga-Holmefjord-Eikelandsosen-Hålandsdalen og på Fusahalvøya med base ved Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Ved FBBS er det 11 omsorgsbustader og dagsenteret Fjordblikk knytt til desse. Eikhovdaheimen på Fusa har 14 omsorgsbustader.

  • Vakttelefon kveld/natt og helg: 56 58 02 34

Tiltak for funksjonshemma - Torsneset og Hellemyra bufellesskap og dagsenter i Eikelandsosen for menneske med nedsett funksjonsevne. Heildøgns avlasting for barn og unge.

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.05.2019
Pleie og omsorg
Leitet 28 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 02 00

kontaktperson

Pleie og omsorg

Telefon :
56 58 02 03
E-post :
gro.elisabeth.almas@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

Pleie og omsorg - Heimetenester

Telefon :
56 58 02 30
E-post :
Merete.Tveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Gruppeleiar for heimetenester gruppe 2
Bunnhjørne

Pleie og omsorg - Heimetenester

Telefon :
56 58 02 30
E-post :
Edith.Oma@fusa.kommune.no
Tittel :
Tenesteleiar heimetenester
Bunnhjørne