Kommunetunet februar 2012
(27.02.2012)

Målingar av radongass i kommunale bygningar i Fusa viser for høge verdiar i Kommunetunet i Eikelandsosen. Radon er ein radioaktiv gass som vert danna kontimuerleg i berggrunnen frå uran.

Statens strålevern tilrår ei tiltaksgrense på 100 bequerel (Bq/kb.m) og ein maksgrenseverdi på 200 Bq i nasjonal strategiplan (2009). I Kommunetunet er det målt frå 285 til 1810 Bq.

Holmefjord barnehage
(27.02.2012)

1. mars er felles søknadsfrist for plass i barnehage, skulefritidsordning og kulturskule i Fusa kommune. I år må alle bruka elektronisk søknadsskjema her på heimesida.

Ny heimeside
(13.02.2012)

Me ønskjer å tilby deg meir sjølvbetening, større tenestefokus og innsyn i offentlege saker. Du får framleis nyhende på framsida vår, og du kan søkja i den historiske biletsamlinga. Sida er pakka inn i Fusa kommune sin nye grafiske profil.

Fusa islaugarlag
(08.02.2012)

Fusa kommune har bestemt seg for å dra i gang Fusa i farten igjen - denne gongen med nye vriar, men framleis med folkehelse, arbeidsmiljø og trivsel i fokus.  

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa