Snøvinter og sol på Bygdastølen
(05.12.2018)

Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsfjorden samfunnshus torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00. Kommunestyret skal m.a. handsama budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022, løypemelding om framtidig drift av ny idrettshall, godkjenning av fleire reguleringsplanar og forprosjekt Jettegryto barnehage. Sjå sakspapira.

Myntstabel og setlar
(27.11.2018)

Fusa formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019 (PDF, 305 kB), med avgiftsbudsjett og investeringsprogram 2019-2022, er lagt ut til offentleg ettersyn. Har du merknader til budsjettframlegget? Dei må vera mottekne av post@fusa.kommune.no eller ekspedisjonen i Kommunetunet seinast onsdag 12.12.2018 kl. 10.00.

Idrettshall
(27.11.2018)

Fusa kommune har laga ei spørjeundersøking for ulike delar av befolkninga om ønskjer dei har for den nye hallen. Så langt har me opna for ei digital undersøking for ungdommar, ei for eldre og ei for nye fusingar som har flytta hit frå andre land. 

Stearinlys
(27.11.2018)

Fredag 30. november møter du folk frå Fusa brann og redning og Fusa kraftlag på stand på Fjord'n senter kl. 10-12. Dei markerer røykvarslardagen ved å tilby råd om brann- og el-sikkerheit, og deler ut batteri til røykvarslaren din.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa