Even Lygre
(08.01.2018)

Påmeldinga til UKM 2018, møtestaden for ung kultur i Os og Fusa, er no open på ukm.no. Lokalmønstringa skal vera i Oseana kunst & kultursenter laurdag 3. februar.

Ill.foto. Møteklubbe.
(02.01.2018)

Kommunestyret har møte torsdag 4.1. kl. 18. Møtestad er Fusa vidaregåande skule i lokala til Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter. Det står berre ei sak på innkallinga, og det er val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune. Sakspapira finn du her. (PDF, 2 MB)  
Brannsjef Gunnar Hatlelid i aksjon i Jettegryto barnehage
(28.12.2017)

Lurer du på kva det kostar med barnehageplass, SFO, kulturskuletimar, opphald på sjukeheimen, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller feiing i 2018? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i møtet 15.12.2017. Satsane gjeld frå 01.01.2018. Sjå gebyrregulativet for 2018 (PDF, 3 MB)

 

 

Neset og Koldalselva sett frå lufta
(22.12.2017)

Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggja utkast til planprogram (PDF, 2 MB) ut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og Fusa kommune ønskjer innspel frå publikum. Høyringsfrist er sett til 12. februar 2018.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa