TV-aksjonslogo 2012
(25.10.2012)

Søndag 21. oktober vart TV-aksjonen til inntekt for Amnesty International sitt arbeid for menneskerettar skipa til. Det kom inn over 200 millionar kroner. Lokalt vert TV-aksjonen organisert av Fusa frivilligsentral. Fusingane synte også i år stor gjevarglede. Bøsseberarane i Fusa samla inn kr 126 031. Gunn Tove Rød i frivilligsentralen takkar alle som deltok i dette viktige dugnadsarbeidet.  

Fusa midt i blinken-varemerke stort
(25.10.2012)

GROM Design, som har stått for utviklinga av Fusa kommune sin nye visuelle identitet, har òg laga eit nytt varemerke knytt til "Fusa midt i blinken". Ønsket er at lag og organisasjonar, arrangørar og næringsliv i Fusa tek det nye merket i bruk på plakatar, annonser, brosjyrer, nettsider o.l

Stor papirbehaldar frå BIR
(08.10.2012)

Dei vanlege papirbehaldarane til BIR er på 140 liter. Dersom du er mellom dei som har overfylte papirdunkar, kan du no få byta til ein større (240 l) utan at det kostar noko. Du kan ordna det på BIR si heimeside eller ved å ringja Kundesenteret på tlf 815 33 030.

Taro Vestøl Cooper
(01.10.2012)

Fusa folkebibliotek inviterer ungdom mellom 13 og 19 år til å delta på kurs i å skriva tekstar og framføra dei for andre. Du er velkommen til å leika deg med ord og setningar! Kanskje vil du etter dette delta i Ungdommens kulturmønstring med sjølvlaga tekstar? Skrivekurset er torsdag 4. oktober og kurs i framføring torsdag 8. november. Begge arrangementa er på biblioteket.

NB! Frist for påmelding til skrivekurset er måndag 1. oktober kl 15.00.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa