Strandvik kyrkje
(28.01.2013)

Den alvorlege trafikkulukka i Fusa i går, der to menneske omkom, ramma ein familie frå Strandvik svært hardt.

 

Ulukka berører heile fusasamfunnet. I dag tidleg har det vore samlingar på skulane til dei tre barna: Strandvik oppvekstsenter, Fusa ungdomsskule og Fusa vidaregåande skule.

Det er opa kyrkje i Strandvik frå klokka 12 og utover dagen måndag 28. januar.

Illustrasjonsfoto skulestart
(25.01.2013)

 Fleirtalet i Fusa formannskap har i møte 24. januar lagt ut til høyring ulike alternativ til skulestruktur og framtidig skulestad for Hålandsdalen, Eikelandsosen, Fusa og Strandvik krinsar. Høyringsfristen er 21. februar.

Babysvømming II
(23.01.2013)

I følgje SSB sine tal kom det til 29 nyfødde fusingar i året som gjekk. Dei siste 10 åra har det i gjennomsnitt vorte fødd om lag 40 barn i året i Fusa. Det siste svært låge fødselstalet var i 2009, då det vart fødd 27 barn.

Smartboard
(22.01.2013)

"Me ber rådmannen koma med ei sak til eit ekstra møte i januar der skulestrukturen Holdhus/Eikelandsosen og Fusahalvøya vert vurdert." Slik lydde bestillinga frå kommunestyrefleirtalet (SP, Frp og H) i budsjettvedtaket (PDF, 451 kB) 19.12.2012. Saka er utgreidd (PDF, 235 kB) og ekstramøtet finn stad torsdag 24. januar kl 16 i Kommunetunet.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa