Prosjektleiar Tor Børresen og ordførar Atle Kvåle
(13.08.2018)

Fredag 10. august var det kranselag for den nye idrettshallen i Fusa. I løpet av sommaren har hallen fått tett tak. Milepelen vart markert med kranselag og matøkt med innbedne gjester fredag.

Vinnestur
(07.08.2018)

Onsdag 15. august startar det nye skuleåret for grunnskuleelevane i Fusa. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir informasjon finn du i denne helsinga frå skulefagleg rådgjevar Janne Eik.

Sommarblomar 2
(06.07.2018)

Frå 2. juli til 10. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!

Partnarskap med Høgskulen på Vestlandet.jpg
(06.07.2018)

Fusa kommune har inngått eit langsiktig partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL), minimum over tre år. Fagmiljøa på dei fire kommunale barneskulane  og HVL kjem til å samarbeide tett i utforskinga  og innføringa av dei nye fagplanane i åra som kjem. Fylkesmannen i Hordaland har tildelt samla 1,5 millionar kroner til dei to partane for dei første tre åra. Dette er midlar som berre kan nyttast til kompetanseheving for fagmiljøet ved skulane.  

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa