Ill.foto. Møteklubbe.
(23.05.2018)

Kontrollutvalet startar møteveka 24. mai og Utval for plan og miljø acsluttar 31. mai. Politikarane skal m.a. handsama årsmelding og rekneskap for 2017, folkehelserapport 2018, første tertialrapport, oppstart av områdeplanarbeid i Strandvik og hovudbrannstasjon i Eikelandsosen. 

Fremad marsj!
(23.05.2018)

Alle 6. klassingane i Fusa førebudde seg til feiring av 17. mai med aktivitetsdag på den gamle embetsmannsgarden frå dansketida. Her fekk dei læra meir om Danmark-Noreg og kva som skjedde i 1814. Dei teikna våpenskjold, marsjerte, spelte krokket og fekk omvising både i 1700-talshus og jettegryter.  

Rådmann og ordførar ved idrettshall.jpg
(18.05.2018)

Før fusingane tek pinsefri er reisverket til den nye idrettshallen på plass. Både rådmann Nils-Petter Borge og ordførar Atle Kvåle likar det dei ser; ein lenge etterlengta idrettshall på full fart til å bli realisert. Planen er å ha tett bygg til ferien og ferdig idrettshall i bruk frå 1. januar 2019.

Drikkevatn
(27.04.2018)

Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2018 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avlaup og slamtømming. Sjå gebyrregulativet (PDF, 3 MB) for detaljert informasjon.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa