Folkehelse: Barn på ny gang- og sykkelveg
(22.06.2012)

Korleis står det til med folkehelse og levekår i Fusa anno 2012? Dette kan du finna svar på i ein rykande fersk oversiktsrapport om folkehelse og levekårsutfordringane i Fusa kommune. Rapporten er laga av kommuneoverlege Camilla Hovig og folkehelsekoordinator Ellen Strøm Synnevåg. Dei konkluderer med at dei aller fleste har god helse og føresetnader for gode og lange liv i Fusa, men også her er aukande sosiale forskjellar ei utfordring framover.

Kystvaktbesøk 3
(21.06.2012)

Elevane ved Strandvik oppvekstsenter har hatt maritime dagar på tampen av skuleåret. Etter to flotte dagar med utforsking i fjøra, fiske og matlaging, kom sjølvaste kystvaktbåten KV Tor på besøk fredag 15.juni.

Opning av Holdhus rulleskibane 2008
(19.06.2012)

Kultur- og ressursutvalet i Hordaland fylkeskommune har løyvd kr 1 775 000 i statlege spelemidlar til prosjekt i Fusa for 2012 fordelt på fem søknader. Dei største summane gjekk til lysanlegg på Bygdastølen ski- og tursenter og stadion med lys på Holdhus rulleskibane, men det kom også tilskot til sandvolleyballbane, rehabilitering av ballbinge og friluftsområde.

Avslutningsfest Eikelandsosen skule 14.06.12
(18.06.2012)

Eikelandsosen skule hadde avslutningsfest torsdag 14.6 i gymsalen på ungdomsskulen. Dette var siste avslutningsfesten før skulen vert del av nye Eikelandsosen oppvekstsenter til hausten. Temaet for programmet var "Stopp! Ikkje mobb!" Elevane framførte mange ulike song- og musikkinnslag, og avslutta med songen ”Stopp! Ikkje mobb! Dette her er kameraten min!”

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa