Spaserstokktilbod
(12.12.2012)

Fusa kommune har fått tilsegn om kr 45 000 i tilskot frå staten til Den kulturelle spaserstokken for 2013. Pengane skal gå til eit profesjonelt kulturtilbod for eldre både på og utanfor institusjon.

Idrettsstipend og ærespris 2012
(10.12.2012)

Fusa idrettsråd sin ærespris for 2012 har gått til ekteparet Bjørg og Trygve Berge. Idrettsstipendet som vert delt ut i samarbeid med Sparebanken vest, vart i år delt mellom syskenparet Lena og Benjamin Skåtun, som begge driv med shotokan karate.

5-årsklubben i Jettegryto med røykelaks
(07.12.2012)

Jettegryto barnehage har tradisjon for å skipa til julebord for barn og personale. No er alle i gang med å laga mat til julebordet. 5-årsklubben sin jobb er å laga røykelaks.

Eidegrend klyngjetun: Frå Andersstovo
(06.12.2012)

I januar 2013 kjem ny bustøttelov. I følgje den nye lova kan ikkje Husbanken handsama bustøttesøknader før dei har motteke nytt samtykke til behandling av personopplysningar. Dei har difor sendt brev med samtykkeskjema (PDF, 550 kB) til alle som fekk bustøtte for oktober 2012. Det er svært viktig at alle svarer på dette skjemaet.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa