Nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden
(07.12.2018)

Juryen har kome med si innstilling til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Forslaget skal opp i Fellesnemnda måndag 10. desember. Kommunestyra skal gjera endeleg vedtak på nyåret. Sjå omtale og presentasjon av alle forslaga på Bjørnafjorden kommune si nettside.

Idrettshall
(27.11.2018)

Fusa kommune har laga ei spørjeundersøking for ulike delar av befolkninga om ønskjer dei har for den nye hallen. Så langt har me opna for ei digital undersøking for ungdommar, ei for eldre og ei for nye fusingar som har flytta hit frå andre land. 

Ny ballbinge
(26.11.2018)

Søre Fusa skule har teke i bruk ein splitter ny fleirbruksbane med god hjelp frå nærmiljøet, kommune, idrettslaget og statlege spelemidlar. Her skal det bli alt få ballaktivitet til skeiseis på vinteren, og både skule, barnehage og nærmiljøet har fått ein ny populær aktivitetsarena.

Snøvinter og sol på Bygdastølen
(26.11.2018)

Vi har fått ein forsmak på vinteren siste veka. Har du førebudd deg på kuldeperiodar? Følg råda frå "Sikker hverdag" til korleis du kan rusta opp din eigen kuldeberedskap.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa