Læringsmiljø
(12.08.2019)

Torsdag 15. august startar det nye skuleåret for barneskuleelevane i Fusa. Fusa ungdomsskule startar måndag 19. august. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir informasjon finn du i denne helsinga frå assisterande fagsjef for skule Janne M. E. Eik.

Fjorden arena
(12.08.2019)

Fjorden arena står klar til bruk etter skuleferien. Fusa kommune ber no om å få fornya søknader om treningstid for hausten 2019 og våren 2020 frå lokale idrettslag. Bruk eige søknadsskjema (DOCX, 34 kB) og send det inn til post@fusa.kommune.no eller lever det i ekspedisjonen på Kommunetunet innan onsdag 14. august kl 12.

Hjartestartar-logo
(12.08.2019)

Nettstaden 113.no er eit nasjonalt register over hjartestartarar. Registrering her kan vera avgjerande ved hjartestans. Veit du om ein hjartestartar som ikkje er kome med i registeret?

valglogo_gull_nynorsk
(07.08.2019)

Om du ikkje har høve til å stemma i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du nytta høvet allereie no i Kommunetunet i Eikelandsosen eller på Rådhuset i Os. Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa