Faktura.JPG
(10.10.2019)

Frå 01.01.2020 er noverande Fusa del av nye Bjørnafjorden kommune. Her er litt informasjon om kva dette får å seia for fakturaavtalar med Fusa kommune. 

Sjukeheimsmat
(02.10.2019)

Det trengst oppdatert kunnskap om ernæring og legemiddelbruk innan pleie- og omsorgstenestene i kommunane. Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) og heimesjukepleien deltek no i eit læringsnettverk for å bli endå betre på desse viktige områda.

Ill.foto. Møteklubbe.
(25.09.2019)

Det vert politisk møterunde i veke 40. Ungdomsrådet og senior- og funksjonsrådet har møte måndag 30. september. Formannskapet har møte onsdag 2. oktober, og utval for plan og miljø (UPM) har møte torsdag 3. oktober. Møta er opne for alle intresserte.

Fusa symjehall
(25.09.2019)

Fusa symjehall i Eikelandosen opnar haustsesongen først måndag 14. oktober. Grunnen til utsett start er rehabiltering av bygget i samband med bygging av ny ungdomsskule. 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa