På flyttefot
(22.10.2019)

Dei kommunale tenestene som har halde til i 2. etasje i Fjord'n Senter flyttar denne veka inn i flunkande nye lokale i nabobygget. Helsestasjon, jordmorteneste, PPT, kommunepsykolog, tenestekontor, flyktningeteneste, sosialteneste, demenskontakt, kommuneoverlege og barnevern får no besøksadresse Leiro 33.

 

Klatrehallen i Fjorden arena
(15.10.2019)

Det er endeleg klart for å opna styrkerommet og klatrehallen i Fjorden arena for individuell bruk, opplyser dagleg leiar Embla Helland. Opningstida er klokka 05.00-23.00 alle dagar. For å nytta desse tilboda, må du ha tilgangskort og skriva under på ein brukaravtale. Dette kan du få ordna i Fjorden arena.

Raul - badevakt i ny hall
(15.10.2019)

Fusa symjehall i Eikelandsosen er i normal drift frå måndag 14. oktober etter ombyggingsarbeid. Du finn informasjon om opningstider på eige oppslag om Fusa symjehall her på nettsida. Her finn du òg prisane våre. Nytt i haust er at du kan betala med Vipps. Velkomen i symjehallen.

Haustferie-SFO 2019
(14.10.2019)

Du trur kanskje det er kjedeleg å vera på SFO i haustferien? Slett ikkje! I alle fall ikkje i Fusa. Her var det full fart med spennande aktivitetar heile veka. Det vert meldt om at både små og store på haustferie-SFO har hatt ei super veke.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa