Det regionale nettverket Kultur for eldre
(21.11.2017)

Kva betyr det å «skotra»? Eller kva er eit «rivjarn»? Kva betyr det å vera «slonken»? Svaret finn du i språkspelet som kultursamarbeidet Kultur for eldre har laga til bruk på tvers av generasjonane.

Møteklubbe - ordførarklubbe
(20.11.2017)


Det er møte i dei politiske utvala denne veka. Først ute er Ungdomsrådet. Fleire store og viktige saker skal opp. Formannskapet skal mellom anna laga budsjettinnstilling til kommunestyret. Utval for plan og miljø skal behandla områdeplan for Eikelandsosen og mange andre saker. Sakspapira til dei ulike utvala finn du her. 

Eidegrend klyngjetun: Frå Andersstovo
(20.11.2017)

Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Søknadsfristen er 10. desember. Tilskotet skal nyttast i 2018 og 2019.

Livbøye
(14.11.2017)

Det er kome på plass tre livsviktige livbøyar ved sjøkanten i Eikelandsosen, frå utløpet av Koldalselva til tømmerkaien på Leiro. 

 
 
Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa