Aktivitetsdag på Engevik gaard 2012

Fredag 11. mai var over 70 sjetteklassingar samla til aktivitetsdag på Engevik gaard med vandring til Engevikhavn.


Anne Ditmarsen instruerer 6. klassingane i krokett | Fotograf: Kari K. Hjartnes Full konsentrasjon på krokettparti 1 | Fotograf: Kari K. Hjartnes Arne Hjartnes fører an i militær eksersis | Fotograf: Kari K. Hjartnes 6. klassingane helsar instruktør Arne Hjartnes | Fotograf: Kari K. Hjartnes Eigar Lars Johan Ditmarsen viser elevane rundt i hovudbygningen | Fotograf: Kari K. Hjartnes
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Første gong publisert 15.05.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30