Evaluering av Fusa-modellen for barn som pårørande

Modellen skal evaluerast ved å overvaka om innhaldet blir etterlevd. Dette gjeld konkrete rutinar for både samarbeid og oppfølging av barn og familiar.

Tenestene i Fusa kommune skal fanga opp avvik der det førekjem svikt. Tilbakemeldingar og melde avvik skal nyttast til læring, forbetring og utvikling av modellen.

  • Avvik skal meldast til leiar for tverrfagleg team i Fusa kommune.
  • Tverrfagleg team er ansvarleg for at modellen blir gjennomgått og revidert ein gong pr. år. 
  • Alle tenester i Fusa kommune må evaluera sine rutinar knytt til barn som pårørande ein gong i året. 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.11.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30