Stiftinga Vinnesholmen

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Stiftinga Vinnesholmen
5641 Fusa
Roger Hoel og Vidar Øvredal
Telefon: 411 20 526
Aktivitetar
Aldersfordeling
Alderstrinn 0 - 6 7 - 12 13 - 16 17 - 25 25+
Tal på medlemmer 0 0 0 0 0
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30