Lag og organisasjonar

Aktivitet
Kategori
Namn Heimeside Postadresse
Baldersheim sanitetsforening Ingen hjemmeside 5647 Baldersheim
Boga og Holmefjord sanitetsforening Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Eikelandsfjorden sanitetslag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Fusa sanitetsforening Heimeside 5648 Fusa
Holdhus kvinneforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Hålandsdalen kvinneforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Hålandsdalen yngre kvinneforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Strandvik sanitetsforening Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
Sævareidfjorden sanitetsforening Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
Vinnes sanitetsforening Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30