Lag og organisasjonar

Aktivitet
Kategori
Namn Heimeside Postadresse
Baldersheim bygdalag - Bruvang Ingen hjemmeside 5647 Baldersheim
Baldersheim sanitetsforening Ingen hjemmeside 5647 Baldersheim
Bergegrend-Austestad bygdautval Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Boga og Holmefjord sanitetsforening Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Bogøytunet Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Brakabygdo grendalag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Breidablikk - Sævareid Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
Bygdalaget Bygdaheimen Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Eikeland velforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikelandsfjorden pensjonistlag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikelandsfjorden samfunnshus Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikelandsfjorden sanitetslag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikelandsfjorden U.L. Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikelandsosen husmorforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Eikhovda velforening Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fagforbundet Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Flittig 4 H Ingen hjemmeside 5641 Fusa
FO Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa bonde og småbrukarlag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa bondelag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa Lions Club Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa lokallag av NFU Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Fusa næringslivslag Heimeside 5640 Eikelandsosen
Fusa røde kors Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa sanitetsforening Heimeside 5648 Fusa
Grendaheimen Bergegrend Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Haugen byggjefelt Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
Helland velforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Holdhus kvinneforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Holmefjord bygdautval Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Hålandsdalen yngre kvinneforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
KFO Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Kletten velforening Ingen hjemmeside
L/L Fusa Samfunnshus Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Lygrepollen grendalag Ingen hjemmeside 5646 Nordtveitgrend
Lygrepollen U.L. Ingen hjemmeside 5646 Nordtveitgrend
Midthordaland skogeigarlag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandosen
Musikkerenes fellesorg. Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
NAFO Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Nesjaheimslaget Ingen hjemmeside 5641 Fusa
NFF/NEFT Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
NITO Ingen hjemmeside 5641 Fusa
NSF Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Opsalmarka velforening Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Prestegardsfeltet vel Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Rindakleivo vel Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Stallabrotet velforening Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Stiftinga Vinnesholmen Heimeside 5641 Fusa
Strandli grendalag Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
Strandvik Akt & Croquistforening Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
Strandvik grendahuslag Heimeside 5643 Strandvik
Strandvik sanitetsforening Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
Sævareid eldrelag Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
Sævareidfjorden sanitetsforening Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
Sævareidfjorden U.L. Ingen hjemmeside 5645 Sævareid
U.L. Samhald Ingen hjemmeside 5642 Holmefjord
Utdanningsforbundet Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Vinnes bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Vinnes og Fusa pensjonistlag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Vinnes sanitetsforening Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30