Lag og organisasjonar

Aktivitet
Kategori
Namn Heimeside Postadresse
Fagforbundet Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
FO Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa bonde og småbrukarlag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa bondelag Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Fusa lokallag av NFU Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Fusa næringslivslag Heimeside 5640 Eikelandsosen
KFO Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Midthordaland skogeigarlag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandosen
Musikkerenes fellesorg. Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
NAFO Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
NFF/NEFT Ingen hjemmeside 5643 Strandvik
NITO Ingen hjemmeside 5641 Fusa
NSF Ingen hjemmeside 5641 Fusa
Utdanningsforbundet Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30