Lag og organisasjonar

Aktivitet
Kategori
Namn Heimeside Postadresse
Fortidsminne foreningen Bergen og Hordaland avd. Ingen hjemmeside 5005 Bergen
Fusa husflidslag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Fusa kulturminnelag Ingen hjemmeside 5640 Eikelandsosen
Stiftinga Vinnesholmen Heimeside 5641 Fusa
Kulturkontoret
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30