Juletre 2019
(11.01.2019)

Velkommen til ALLE på "Tjuandedag Knut jagar jula ut"- fest i Eikelandsosen bedehus laurdag 12. januar kl. 13. Det blir både god mat, gang rundt juletreet og besøk av nissen.

Brannsjef Gunnar Hatlelid i aksjon i Jettegryto barnehage
(04.01.2019)

Lurer du på kva det kostar med barnehageplass, SFO, kulturskuletimar, opphald på sjukeheimen, heimetenester, renovasjon, kommunal tryggleiksalarm eller feiing i 2019? Kommunestyret vedtok dei nye betalingssatsane i møtet 13.12.2018. Satsane gjeld frå 01.01.2019. Sjå gebyrregulativet for 2019.

 

 

Frida Solheim og Zofia Konieczka
(02.01.2019)

Det vert felles lokalmønstringa for unge kultur i Os og Fusa laurdag 9. mars i den splitter nye idrettshallen i Eikelandsosen. Du kan melda deg på digitalt på www.ukm.no innan 3. mars. Det er alt fleire påmelde og berre å gleda seg.

Gunn Marit Baldersheim tildelt medalje for lang og tru teneste
(12.12.2018)

Lærar på Vaksenopplæringa i Fusa Gunn Marit Baldersheim vart 7. desember tildelt Norges Vel si medalje for lang og tru teneste etter 42 år som tilsett i kommunen. Fusa kommune gratulerer!

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa