Frida Solheim og Zofia Konieczka
(12.12.2018)

Det vert felles lokalmønstringa for unge kultur i Os og Fusa laurdag 9. mars i den splitter nye idrettshallen i Eikelandsosen. Du kan melda deg på digitalt på www.ukm.no innan 3. mars. Det er alt fleire påmelde og berre å gleda seg.

Gunn Marit Baldersheim tildelt medalje for lang og tru teneste
(12.12.2018)

Lærar på Vaksenopplæringa i Fusa Gunn Marit Baldersheim vart 7. desember tildelt Norges Vel si medalje for lang og tru teneste etter 42 år som tilsett i kommunen. Fusa kommune gratulerer!

Nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden
(07.12.2018)

Juryen har kome med si innstilling til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Forslaget skal opp i Fellesnemnda måndag 10. desember. Kommunestyra skal gjera endeleg vedtak på nyåret. Sjå omtale og presentasjon av alle forslaga på Bjørnafjorden kommune si nettside.

Snøvinter og sol på Bygdastølen
(05.12.2018)

Fusa kommunestyre har møte i Eikelandsfjorden samfunnshus torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00. Kommunestyret skal m.a. handsama budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022, løypemelding om framtidig drift av ny idrettshall, godkjenning av fleire reguleringsplanar og forprosjekt Jettegryto barnehage. Sjå sakspapira.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa