Even Lygre
(20.01.2017)

Under UKM-helga 10.-12. februar blir det ulike kurs på Oseana kunst- og kultursenter med m.a. i streetdance og rockeverkstad med flinke instruktørar. Alle tilboda er gratis. Det årevisse kulturprogrammet til UKM er søndag 12. februar. Ungdom 13-20 år kan melda seg på som deltakarar på kurs og mønstring til og med 31. januar.

Harry Potter.jpg
(19.01.2017)

Fusa folkebibliotek inviterer til Harry Potter-dag laurdag 21. januar og lokal poesikveld i Torsdagsakademiet 26. januar med både musikk, kunst og lyrikk. Vårprogrammet byr elles både på konsert med Tom Roger Aadland og kåseri om den store oselvarboka .

Dronefoto FBBS rett ovanfrå
(18.01.2017)

 1.februar startar byggetrinn to av ombygging på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Heile langtidsavdelinga skal byggjast om og utvidast, slik at dei 12 romma og bada vert større og betre tilrettelagde. Bygginga er venta å vera ferdigstilt i juni 2017. Areala som skal byggjast om, kan ikkje nyttast av bebuarar i byggeperioden. Det vert såleis færre plassar og mindre kapasitet medan ombygginga pågår. 

 
Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa