Open dag brannstasjonen 2015
(21.09.2017)

Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år òg. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.

Kartlegging av friluftsareal
(19.09.2017)

 

Fusa kommune starta i år, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune, eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsareala i kommunen. Dette er ein del av eit nasjonalt mål om at alle kommunar i Noreg skal kartlegga sine friluftslivsareal innan 2018. 

Ill.foto. Møteklubbe.
(19.09.2017)

I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala. Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa