Språkkafe
(12.01.2018)

Den internasjonale språkkafeen startar opp att etter jul tysdag 16. januar og er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for å praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske. 

Steinbrudd
(11.01.2018)

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9.

Klagefrist: 5.februar 2018.

Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1 m.fl. - detaljregulering for Berge Naturstein:

Fusa-band på UKM 2015
(10.01.2018)

Fredag 12. januar kl 19.00-23.00 er det konsert i Nesjaheimen på Vinnes med unge rockespirer i alderen 13-20 år. Arrangementet er ein del av oppkøyringa til UKM 2018.

Karin Berge og Anny Samnøy.jpg
(08.01.2018)

Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune. Dette vart markert  7. desember på Fusa bu- og behandlingssenter, der dei har hatt arbeidsplassen sin storparten av sitt yrkesliv. 

 
Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa