Vegard Fosså og Atle Kvåle
(22.06.2018)

Leiar i Fusa ungdomsråd Vegard Fosså fekk presentera ungdomsrådet sitt arbeid for kommunestyret i møte 21. juni. Fusa har hatt ungdomsråd sidan 2007 og frå 2020 vert det nytt ungdomsorgan i Bjørnafjorden kommune.

Aktiv ferie
(22.06.2018)

Ungdom i Fusa i alderen 13 til 17 år får eit nytt ferietilbod med aktivitetar både i sommarferien og i haustferien. Her kan du vera med på kjekke friluftsaktivitetar i lag med andre og få med deg mange spennande opplevingar. Påmeldingsfrist er 5. juli.
 

Sommarblomar 3
(18.06.2018)

Tysdag 19. juni er siste språkkafè i Fusa før ferien. Den internasjonale språkkafeen er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske.

Idrettshall per 15. juni 2018
(18.06.2018)

Fusa sin første idrettshall er på full veg opp og truleg vert det kranselag før ferien. Stålkonstruksjonen er reist og betongdekke som etasjeskilje er kome på plass. Det neste som skal ferdigstillast er taket og så kjem veggane som vert bygde i sokalla "sandwich"-element.  Etter ferien vert det stor aktivitet med innvendige arbeid. Hallen skal stå klar til bruk 1. januar 2019.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa