Feiing av skorstein.jpg
(25.08.2016)

Faktura for kommunale avgifter for andre termin 2016 er på veg i posten. Denne gongen gjeld det abonnementsavgift for vatn og avlaup, gebyr for slamtømming, feiing og branntilsyn. Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon. 

Eventyrleg dans
(23.08.2016)

Kulturskulen for Os og Fusa har mykje spennande på programmet skuleåret 2016-2017. Det vert starta danseklasse i Fusa og det vert arrangert danseworkshops rundtom i kommunen. Elles er det framleis råd å søkja om plass både på dans og instrumentopplæring. 

Seladon ved kai på Engevik
(23.08.2016)

Sundag 28. august frå kl 12-17 vert det Kystsogedag med torgdag på Engevik gaard og ope tun på den tidlegare «frigarden» på Mjånes. Det vert eit omfattande program med kåseri, hagekonsert,utstilling, torghandel og veteranskyss med seglskip og buss. Sjå program (PDF, 4 MB).

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa