Vi i verda-arrangement
(22.02.2017)

Laurdag 25. februar kl 12-14 vert det internasjonal kafé og markering av FN sin morsmålsdag i biblioteket i Eikelandsosen.

Fortenestemedalje til Henny Ditmarsen
(21.02.2017)
Henny Ditmarsen har fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste for Fusa kommune. Henny starta på Fusa alders- og sjukeheim på Skjørsand i 1984 og har dei siste åra arbeidd i Tiltak for funksjonshemma. Ho har ytt ein innsats for Fusa kommune i 32 år. Vi gratulerer med velfortent heider! 
Illustrasjon skulestarttilmelding
(20.02.2017)

Skulane er i gang med å planleggja skuleåret 2017/2018. Vi ber om at de som har barn som skal starta i 1.klasse tar kontakt før 1. mars med skulen barnet skal gå på. Velkomen til skulen alle nye 1.-klassingar!

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa