Bossinnsamling
(23.02.2017)

Strandryddeaksjonen i Fusa held fram. Utplasserte kontainarar for oppsamling på Vinnes, Holmefjord, Eikelandsfjorden og Holmefjord vert ståande over helga. Dei vert forsynte med nye spesialsekker for samling av plast. Målet er å nå over det aller meste.

Vi i verda-arrangement
(22.02.2017)

Laurdag 25. februar kl 12-14 vert det internasjonal kafé og markering av FN sin morsmålsdag i biblioteket i Eikelandsosen.

Fortenestemedalje til Henny Ditmarsen
(21.02.2017)
Henny Ditmarsen har fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste for Fusa kommune. Henny starta på Fusa alders- og sjukeheim på Skjørsand i 1984 og har dei siste åra arbeidd i Tiltak for funksjonshemma. Ho har ytt ein innsats for Fusa kommune i 32 år. Vi gratulerer med velfortent heider! 
Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa