Teknisk feil, telefon
(25.03.2017)

Delar av det siste døgnet har det i vårt distrikt vore problem med å nå legevakta via det nasjonale legevaktsnummeret 116117. Feilen er funnen og problemet er løyst slik at nummeret igjen er operativt laurdag ettermiddag, melder avdelingsleiar Terese Bodin-Hetland ved Brann, redning og legevakt i Os kommune.

Ill.foto. Møteklubbe.
(24.03.2017)

I veke 13 vert det møte i diverse politiske råd og utval. Politikarane skal handsama saker som omhandlar m.a reguleringplan Baldersheim, detaljregulering Selvågen hyttefelt og Selsvika bustadfelt, finansiering av områdeplan for tømmerkai og næringsområde, ombygging av rehabiliteringsavdelinga på FBBS, kommunedelplan for kultur. 

 

Sjå sakslister med sakspapir

 

Møterunden avsluttar med kommunestyremøte først etter påske torsdag 27.04.2017.

Signatur
(23.03.2017)

Det er 8 søkjarar til stillinga som rådmann i Fusa. Halvparten av kandidatane er rådmenn i dag, mellom anna konstituert rådmann i Fusa, Elisabeth Farstad. Ho er einaste kvinne blandt søkjarane.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa