Vassmålar
(14.12.2017)

For å effektivisera innsamlinga av vassmålaravlesningar i samsvar med forskrift og regulativ tar Fusa kommune i bruk SMS-varsling. 

Gasta greie - framside
(12.12.2017)

Kvifor ikkje handla lokale julegåver? Samlinga med ord og uttrykk frå Fusa, "Gasta greie", vart ein suksess i 2016, men langt frå alle har sikra seg boka. Kanskje du skal gleda nokon med eit kort i symjehallen?  Eit alternativ kan vera å gje seg sjølv i gåve til dei som treng di hjelp, gjennom å gje av si eiga tid, enten som støttekontakt eller frivillig for frivilligsentralen. 

Møteklubbe
(11.12.2017)

Fusa kommunestyre har sitt siste møte for året i kantina i Eikelandsfjorden samfunnhus fredag 15. desember kl 10. Sjå sakspapir. 

Frank Mohn Fusa A/S
(11.12.2017)

Når ein oppsummerer dei viktigaste utviklingstrekka for næringsutviklinga i Bjørnafjordsregionen (Fusa, Os og Samnanger) teiknar det seg eit positivt bilete med ein auke i talet arbeidsplassar, redusert arbeidsløyse og kraftig vekst i talet verksemder. Fusa har i dag fleire arbeidsplassar enn yrkesaktive og dermed netto innpendling. Alt dette i følgje statistikk frå Hordaland fylkeskommune.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa