Idrettshall
(17.10.2018)

I innspelsrunden fekk vi heile 33 ulike forslag til namn på idrettshallen som er under bygging. No får du høve til å stemma på eit utval av namn som er med i finalerunden. Frist for å gje di stemme er 25. oktober.

Teppe
(11.10.2018)

Måndag 8.10. gjekk det ut ei spørjeundersøking på SMS til innbyggjarane i Fusa. Vi ønskjer å vita meir om kva vi kan gjera for å gi deg endå betre service. Vi set stor pris på om du tek deg tid til å svara på denne undersøkinga om service i Fusa kommune. Fristen er 19.10. kl. 14.

Askeladden friteater 2
(08.10.2018)

Onsdag 10. oktober kl 18 er det barneteater i biblioteket, Eikelandsosen, med stykket Askeladden og dei gode hjelparane. Det er høgtlesing for born måndag til onsdag og verkstadsaktivitetar torsdag i haustferien.

AV-og-TIL-illfoto2.jpeg
(08.10.2018)

Det er menneskeleg å ha det vanskeleg. Alkovett er å ikkje fylla på med meir når det alt er litt for mykje. Fusa er AV-og-TIL-kommune og ønskjer å setja fokus på alkoholvanane våre i samband med verdsdagen for psykisk helse 10. oktober. Les meir om livskriser og alkovett.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa