Postlisteproblem
(12.11.2018)

Fusa kommune opplever for tida store tekniske problem når det gjeld å publisera postlista vår. Saman med leverandøren av innsynsløysinga arbeider vi med å løysa problema. Vi seier oss leie for ulempene dei tekniske problema medfører, og vonar at vi snart får løysinga opp å gå igjen.

illustrasjon budsjett
(05.11.2018)

Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan for Fusa kommune 2019, med årsbudsjett og økonomiplan for komande fireårsperiode, vart presentert for kommunestyret i dag 5.11. Sjå dokumentet (PDF, 3 MB).

Myntstabel og setlar
(01.11.2018)

Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2018 er på veg i posten. Sjå sida om eigedomskatt for 2018 for detaljar.

Flysleppa under 2. verdskrig
(25.10.2018)

I Torsdagsakademiet 1. november kl 19.00 i Fusa folkebibliotek kjem krigs- og lokalhistorikar Per Helge Martinsen med nye detaljar og ny kunnskap om dei allierte flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen. 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa