Anne Hesvik
(12.09.2019)

Fusa kommune markerer dei nasjonale kulturminnedagane med ope hus i kulturbedehuset Fredheim på Vinnes laurdag 14. september klokka 11-16 med kunstutstilling ved Anne Hesvik. Tema for kulturminnedagane er "Framtidas kulturminne". Arrangementet er eit samarbeid med Venelaget for Fredheim.

Kakefeiring
(06.09.2019)

Onsdag 4. september hadde fritidsklubben for menneske med utviklingshemming sin første klubbkveld i Fjorden arena. Det feira dei med styrketrening og kakefest. Det blir klubbkveld kvar onsdag klokka 18-20.

Fusa symjehall
(06.09.2019)

Fusa symjehall i Eikelandosen opnar haustsesongen først måndag 14. oktober. Grunnen til utsett start er rehabiltering av bygget i samband med bygging av ny ungdomsskule. 

Haustferie-SFO
(04.09.2019)

Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien til elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld kvar dag frå klokka 8 til 15.30 i haustferieveka 7.-11. oktober. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 15. september.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa