Fortenestemedalje til Henny Ditmarsen
(21.02.2017)
Henny Ditmarsen har fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste for Fusa kommune. Henny starta på Fusa alders- og sjukeheim på Skjørsand i 1984 og har dei siste åra arbeidd i Tiltak for funksjonshemma. Ho har ytt ein innsats for Fusa kommune i 32 år. Vi gratulerer med velfortent heider! 
Illustrasjon skulestarttilmelding
(20.02.2017)

Skulane er i gang med å planleggja skuleåret 2017/2018. Vi ber om at de som har barn som skal starta i 1.klasse tar kontakt før 1. mars med skulen barnet skal gå på. Velkomen til skulen alle nye 1.-klassingar!

Atle Kvåle inviterer til ryddeaksjon
(17.02.2017)

Bli med på storstilt ryddeaksjon for å få vekk plast og anna avfall frå strendene i Fusa til helga! Ordførar Atle Kvåle oppmodar folk i alle aldrar til å vera med på stordugnad laurdag og søndag.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa