Hans Martin Austestad
(30.09.2016)

6. oktober kl 19 kjem Hans Martin Austestad til Fusa folkebibliotek for å halda konsert i Torsdagsakademiet. Han har med seg både gamle og nye låtar.

Kjøkkenpraten
(30.09.2016)

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkoma i brann enn resten av befolkninga. 1. oktober er FN sin eldredag. Det er eit fint høve til å snakka med dei eldre slektningane dine om branntryggleik.

Aktsemdskategoriar varsomNO
(29.09.2016)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om flaumfare på oransje nivå i Fusa torsdag og fredag. Førebu deg for å avgrensa konsekvensane. Følg med på varsom.no og følg råd frå "Din beredskap"! 

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa