Elisabeth Farstad
(21.10.2016)

Frå 1. oktober 2016 er Elisabeth Farstad konstituert som rådmann i Fusa kommune fram til ny rådmann er tilsett. Farstad har siste året vore assisterande rådmann i Fusa.

HPV-virus
(21.10.2016)

Alle kvinner som er fødd i 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. I Fusa startar helsestasjonen i Eikelandsosen med dette tilbodet frå 1. november 2016.

Skjenkekurs
(21.10.2016)

Det årlege skjenkekurset for vakter, huseigarar og skjenkestyrarar finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen måndag 24.10. kl 18-21. Tema er kunnskap om alkoholregelverket, beredskap og konfliktløysing. Påmelding innan måndag 24.10. kl 10.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa