Oppdrettsanlegg Mjånes - arkivfoto
(15.02.2019)

Utval for plan og miljø (UPM) vedtok samrøystes i møte 31.01.2019 å leggja kommunedelplan (KDP) for akvakultur ut til høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 1-1, 1-5 og kap. 11. Bruk gjerne skjema for høyringsuttale, med referanse til sak 6/1096. Høyringsfrist: 29. mars 2019.

Varemerket til Fusa kommune
(15.02.2019)

Resultatet av Forbrukerrådet sin Kommunetest 2019 er nyleg kunngjort. Fusa kan gle seg over "bronseplass" i Hordaland – etter Bergen og Fjell – og er rangert som nr. 61 i landet.

Områdeplankart Eikelandsosen feb. 2019-krympa
(15.02.2019)

I utval for plan og miljø vart det 31.01.2019 vedteke å leggja områdeplan for Eikelandsosen ut til høyring og offentleg ettersyn, med heimel i plan- og bygningslova § 12-1, 2 og 10. Bruk digitalt skjema for uttale og merk med saksnr. 16/1089. Høyringsfrist: 31.03.2019.

FusaFriskus-ill.kopi.jpg
(15.02.2019)

Det nærmar seg hovudopptak for barnehage og SFO. Søknadsfristen er 1. mars.  Søknadsskjema til barnehage finn du på heimesida til Fusa kommune og til SFO her.

Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa