Kartlegging av friluftsareal
(19.09.2017)

 

Fusa kommune starta i år, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune, eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsareala i kommunen. Dette er ein del av eit nasjonalt mål om at alle kommunar i Noreg skal kartlegga sine friluftslivsareal innan 2018. 

Ill.foto. Møteklubbe.
(19.09.2017)

I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala. Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.

Boss
(19.09.2017)

Media melder at Reno Norden er konkurs. Firmaet hentar inn hushaldsavfall for BIR, m.a. i Fusa. På heimesida til BIR står det at renovasjonsrutene vert køyrde som vanleg i dag og at det vert arbeidd med alternativ som skal sikra tenesta blir levert og bosset henta i dagane som kjem. Sjå også kva lokalavisa skriv om saka.

 
 
 
Fann du det du leitte etter?
Dagens bilde Søk etter historiske foto frå Fusa